Energiebesparing vraagt om helder beleid

Energiebesparing is – begrijpelijk – een ‘hot item’. Er zijn veel manieren om bewuster met het energiegebruik om te gaan binnen een organisatie. Welke besparende maatregelen men ook neemt, er zal wel altijd een helder energiebeleid aan ten grondslag moeten liggen. Daarom heeft PowerQ voor relaties een energiezorgconcept ontwikkeld waarin alle te nemen stappen zijn vastgelegd.


Strategische managementvisie

Het management van een zorginstelling of bedrijf dient van tevoren heel goed te weten waartoe de energiebesparingsmaatregelen moeten leiden. In een strategische visie kan het MT de uitgangspunten voor het energiebeleid vastleggen.

  • Wat zijn, voor nu en op de middellange termijn, de opties om technisch en organisatorisch energie te besparen en/of duurzamer te maken? En welke gedragsopties zijn daarbij van belang binnen de organisatie?
  • Welke subsidies zijn er beschikbaar voor uitvoering van het energiebeleid?
  • Wat is de actuele situatie inzake de wetgeving op dit specifieke gebied?
  • Hoe zien de randvoorwaarden en eisen eruit voor de organisatie ten aanzien van het op te stellen energiebeleid?

Inventariseren per locatie

Ons energiezorgconcept telt vijf opeenvolgende stappen om te komen tot een succesvolle uitvoering van het energiebeleidsplan. Zodra het energiebeleidsplan is opgesteld, voeren we een inventarisatie uit van het energieverbruik per locatie. Ook moet gekeken worden wie de grootste energieverbruikers op die locaties zijn. Een handige tool hiervoor is de energiebesparingsscan.

Vervolgens vindt een inventarisatie plaats van de energiebesparingsmaatregelen en van de mogelijkheden voor duurzame energie. Als per locatie is vastgesteld welke maatregelen daar op hun plaats zijn, dient er een uitvoeringsplanning te komen.

Corrigerende maatregelen

Monitoring van het energieverbruik geeft inzicht op het effect dat de energiebesparingsmaatregelen hebben. Indien nodig kunnen corrigerende maatregelen het resultaat versterken.

Het is van groot belang in dit traject om door middel van interne en externe communicatie alle partijen op de hoogte te houden van de vorderingen op het gebied van energiebesparing. Het vergroot de betrokkenheid. Een neveneffect kan zijn dat energiebesparend gedrag bij iedereen ‘gewoon’ wordt. Binnen een organisatie kan men nadenken over extra besparende maatregelen. Zo kan de afdeling vastgoed aangeven dat elk pand bijvoorbeeld minimaal energielabel C moet hebben. En zo zijn er veel zinvolle en soms simpele maatregelen denkbaar die een positieve bijdrage kunnen leveren.

Energie-efficiencyplan

Een energie-efficiencyplan (EEP) vormt het raamwerk voor de maatregelen uit het energiebeleidsplan. Vooral voor de interne planning is het EEP een goed hulpmiddel om duurzame of energie-efficiency verbeterende maatregelen op de locatie(s) daadwerkelijk uit te voeren. In het plan staan immers de energiedoelstellingen duidelijk omschreven, inclusief de na te streven percentages. Het EEP geeft tevens een schatting over de terugverdientijd van de investering. Daarnaast kunnen ook verduurzaming van energie of vergroening van de energie-inkoop aan het plan worden toegevoegd.

Kortom, de organisatie krijgt met het energie-efficiencyplan inzicht in het energieverbruik. Tevens kan zij op basis van de maatregelen besluiten om op een bepaalde locatie sneller in actie te komen.

PowerQ ondersteunt partners die bezig zijn met energiebesparing, met het opstellen van een beleidsplan en een EEP. In zo’n traject kunnen wij bijvoorbeeld de Raad van Bestuur via workshops helpen bij het bepalen welke maatregelen het meeste effect zullen sorteren.

Voorts kan PowerQ een rol spelen bij het implementeren van energiebesparingsmaatregelen.

Support bij uw energiebeleid

Zijn er binnen uw organisatie energiebesparende maatregelen wenselijk? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een energiebeleidsplan? Wilt u weten of u daarvoor gebruik kunt maken van subsidie?

De specialisten van PowerQ zitten klaar om u op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Neem contact op met ons.

 

Energietransitie

Het is een algemeen bekend feit: de aarde warmt langzaam, maar zeker op. Dat proces dienen we tegen te gaan. Tijdens de klimaattop in Parijs maakte een groot aantal landen daarover afspraken.

Lees meer

Energiewetgeving

Bedrijven en organisaties moeten voldoen aan een toenemend aantal regels die invloed hebben op hun energiehuishouding. Dat wordt aan alle betrokken partijen vanuit Brussel opgelegd.

Lees meer