Vele opties bij energietransitie

Het is een algemeen bekend feit: de aarde warmt langzaam, maar zeker op. Dat proces dienen we tegen te gaan. Tijdens de klimaattop in Parijs maakte een groot aantal landen afspraken over de energietransitie.

Energiebesparing, efficiënter omgaan met energie en opwekken van schone energie kunnen bijdragen aan de internationale klimaatdoelstellingen. De Nederlandse overheid heeft een beleidsplan opgesteld dat ertoe moet leiden dat ons land in 2020 een van de schoonste landen in de EU is.


Zonnepanelen en windturbines

We zullen het gebruik van de fossiele brandstoffen olie, kolen en gas moeten verminderen. Dat betekent overstappen naar duurzame energie. Wind en zonlicht zijn onuitputtelijke bronnen. De keuze voor zonne-energie wordt al veelvuldig gemaakt op kleine en middelgrote schaal. Windturbines zijn een interessante optie, maar minder geschikt om in een stedelijke omgeving toe te passen. Ook door middel van geothermie valt winst te boeken.

Elektrisch rijden en energie-opslag

In veel branches is sprake van een sterke toename in het gebruik van elektrische auto’s of auto’s die rijden op waterstof. Voor zulke duurzaam aangedreven voertuigen zijn steeds meer oplaadpunten nodig bij bedrijven, instellingen en langs de openbare weg.

De vervolgstap is dat opslag van energie steeds belangrijker wordt. De ontwikkelingen bij nieuwe accusystemen gaan in hoog tempo, waarbij Tesla een van de koplopers is.

WKK, WKO en PCM

Er zijn andere manieren om energie te verduurzamen. Decentrale energieopwekking is zo’n optie, waaronder warmte-krachtkoppeling (WKK) of warmte-koudeopslag (WKO). Een nieuwe techniek op dit gebied is de toepassing van phase-change material (PCM), een opslagsysteem voor warmte in bijvoorbeeld vloeren.

Businesscase

PowerQ adviseert relaties over de mogelijkheden bij energietransitie. Onze specialisten geven aan wat voor een bepaald type partner de meest interessante alternatieven kunnen zijn. Na inventarisatie van de situatie op energiegebied vindt een doorrekening plaats. In een specifieke businesscase worden de technische en de financiële haalbaarheid bekeken.

De vervolgstap is implementatie van het opgestelde plan. Bij dit deel van het traject werkt PowerQ samen met betrouwbare en ervaren leveranciers. We houden de vinger aan de pols om te zorgen dat het implementeren conform de afspraak en planning verloopt.

Subsidie voor duurzame investeringen

Voor de uitvoering van het energiebeleid zijn er in Nederland diverse subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen. U kunt beroep doen op onder meer de volgende soorten subsidie:

 • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).
 • Energie Investeringsaftrek (EIA).
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA).
 • Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL).
 • Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA).

Deze subsidies worden onder meer vastgesteld door de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ze houden verband met investeringen in duurzame energietechnieken.

Actuele kennis en advisering

PowerQ is goed geïnformeerd over de actuele subsidiemogelijkheden. Vanuit onze expertise kunnen wij u adviseren over de meest aantrekkelijke opties voor uw specifieke situatie. Wij zorgen voor begeleiding tijdens het hele subsidietraject.

Ons subsidieadvies omvat de onderstaande diensten:

 • Bepalen van subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen.
 • Vaststelling van financiële voordelen.
 • Regelen van de aanvraag voor fiscale voordelen en/of subsidie.
 • Verzorgen van rapportages en verplichtingen.
 • Verder bieden wij juridische ondersteuning.

Soms kunt u aanspraak maken op reductie op de energiebelasting. Ook dat kan PowerQ voor u onderzoeken.

 

Energierapport

In het ‘Energierapport transitie naar duurzaam’ zet het Ministerie van Economische Zaken uiteen waar Nederland staat op weg naar een duurzame economie en samenleving.

Lees meer

Energierapport

 

Meer weten?

Wilt u weten wat energietransitie voor uw organisatie of bedrijf betekent? Heeft u behoefte aan meer informatie over subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op met de energie- en subsidiespecialisten van PowerQ.

 

Energiebesparing

Energiebesparing is – begrijpelijk – een ‘hot item’. Er zijn veel manieren om bewuster met het energiegebruik om te gaan binnen een organisatie. Een helder energiebeleid is daarvoor nodig.

Lees meer

Energiewetgeving

Bedrijven en organisaties moeten voldoen aan een toenemend aantal regels die invloed hebben op hun energiehuishouding. Dat wordt aan alle betrokken partijen vanuit Brussel opgelegd.

Lees meer