Energie-inkoop

Inkoop van energie is een specialisme. De Energy Resultants van PowerQ beheersen het tot in hun vingertoppen. In de energie- en tradingmarkt zijn wij als vissen in het water. We volgen de dagelijkse prijsontwikkelingen op de voet en leggen uw gas- en elektriciteitsprijzen op de gunstigste momenten vast, op basis van de met u vastgelegde inkoopstrategie. We realiseren lange termijn voorspelbaarheid, buitengewoon voordelige tarieven en grip op uw zorgbudget.

Energiezorgpakket

Ons Energiezorgpakket staat garant voor scherpte, grip en resultaat. Het omvat factuurcontrole, doorrekening van uw energiebudget, optimalisatie van uw contractcapaciteiten, advies op uw energievraagstukken, verwerking van uw locatiemutaties en de energiebeheertool PowerQ Sense. Bij ons heeft u uw vaste en vertrouwde aanspreekpunt. Deze houdt voor u het oog op de bal, terwijl u zelf het roer in handen heeft.

Onze klanten behaalden afgelopen jaren een gemiddeld voordeel van 14% ten opzichte van de benchmark. U kunt aansluiten bij ons zorgcollectief of kiezen voor inkoop op individuele basis.

Naar onze aanpak

Solar

U wilt én schone energie én uw zorgbudget vergroten. Daarom zoekt u een expert.

Energie-inkoop

Lage prijzen, grip op kosten, budgetzekerheid voor de lange termijn.

E-mobility

Wij brengen uw elektrische infra in kaart, maken een stappenplan en regelen de backoffice.

Energie-besparing

U wilt de energierekening minimaal houden, net als de CO2-footprint.

Waarom strategische energie-inkoop steviger grip en lagere prijzen oplevert

Wanneer u energie niet van tevoren inkoopt, volgt u de marktprijs. Deze prijs fluctueert enorm en is bovendien onvoorspelbaar. Die aanpak zou een financieel risico voor uw organisatie vormen.

U kunt er ook voor kiezen om op één specifiek moment in te kopen voor de gehele duur van het energiecontract. U kiest een ogenschijnlijk gunstig moment en hebt alles in één keer geregeld. Maar niemand weet van tevoren hoe de prijs zich ontwikkelt. Met andere woorden, met deze aanpak speculeert u in feite op de toekomst.

Een goed alternatief is het gespreid inkopen van energie met een klikstrategie. U verdeelt de inkoopmomenten en spreidt het risico. Download de whitepaper voor de lange termijnstrategie van onze expert, om steviger grip te krijgen op uw begroting.Onze aanpak

Collectief of Individueel

Organisaties die deelnemen aan het collectief, profiteren door schaalgrootte van de inkoopvoordelen. PowerQ kan ook een individuele strategie voor u opzetten. Daarbij maken we eerst een scan van de huidige situatie op energie-inkoopgebied. We bepalen de parameters samen.

Lees verder

Het Energiezorgpakket

Het PowerQ Energiezorgpakket staat garant voor scherpte, grip en resultaat. Uw pakket omvat services, advisering en de energiebeheertool PowerQ Sense. Bij ons heeft u uw vaste en vertrouwde aanspreekpunt. Deze houdt het oog op de bal, terwijl ú het roer in handen heeft.

Lees verder

Groene Energie

De klimaatdoelstellingen staan hoog op de maatschappelijke agenda. Daarom regelt PowerQ inkoop van groencertificaten, al dan niet specifiek voor schone energie uit eigen land. Ook kunnen we certificaten voor de compensatie van de CO2-footprint inkopen.

Lees verder