1.091
Zonnepanelen

300.000
WP vermogen

97
Huishoudens

1.000
Retourtjes Parijs

1.091
Zonnepanelen

300.000
WP vermogen

97
Huishoudens

1.000
Retourtjes Parijs

Fundis is een netwerkorganisatie van verschillende ondernemingen die actief zijn op meerdere terreinen binnen de zorg. Dit varieert van wijkverpleging tot persoonlijke alarmering, van welzijnsactiviteiten tot paramedische diensten, en van revalidatiezorg tot huishoudelijke ondersteuning. Bij Fundis staat alles in het teken van het leveren van hoogwaardige zorg en diensten voor gezondheid en welbevinden aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Verduurzaming

Dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat, blijkt wel uit de activiteiten van Fundis. In dit kader is Ingrid van Dam aangesteld als milieucoördinator. “Als milieucoördinator focus ik onder andere op CO2 reductie, maar besteed ik ook aandacht aan bijvoorbeeld duurzaamheid in catering en gescheiden afvalstromen” vertelt Ingrid. Als onderdeel van de Green Deal Zorg wordt er momenteel onderzocht of een certificatie via de ‘mileuthermometer’ een mogelijkheid is. Maar dat is niet het enige.

“Wij hebben het Parijs-akkoord in ons achterhoofd en willen forse CO2-besparingen op onze complexen realiseren.” In 2020 ging Fundis daarom in gesprek met PowerQ om de mogelijkheden voor zonnepanelen van enkele locaties te onderzoeken.

Onderzoek naar zonnepanelen

PowerQ onderzocht de economische en technische haalbaarheid van verschillende oplossingen. Met een gedegen zonne-energieonderzoek en technisch vervolgonderzoek zocht PowerQ naar de beste oplossing per pand, afhankelijk van de financiële situatie en constructie van de locatie. PowerQ bracht de terugverdientijd voor de investering in kaart en adviseerde over het te gebruiken type panelen.

Ingrid van Dam

“PowerQ dacht in maatwerk oplossingen per locatie. Zo zijn er bijvoorbeeld glas-glas panelen geplaatst op locatie Vivaldi omdat dit een locatie is waar Fundis de focus legt op lange-termijn-verduurzaming. Bij de locatie Bovenberghe hebben wij voor glas-folie panelen gekozen omdat dit beter binnen de business case past vanwege een beperktere verwachte levensduur.”

Ingrid van Dam - milieucoördinator

Ondersteuning op energievlak

Om Fundis verder te ondersteunen op energievlak is er door Fundis besloten om ook voor energie-inkoop aan te sluiten bij PowerQ. Het feit dat PowerQ een fullservice energiebureau is en ondersteunt bij allerlei energievraagstukken is hierbij belangrijk geweest. Hiernaast heeft transparantie in de prijsvorming en volledige ondersteuning in de jaarlijkse budgettering zwaar meegewogen.

Plaatsing van 1091 zonnepanelen

Ondanks de onzekerheid over de exploitatie van het pand op de lange termijn koos Fundis op de locatie Bovenberghe voor het plaatsen van 321 zonnepanelen. Op het complex Vivaldi in Zoetermeer was meer zekerheid over de lange termijnbezetting en besloot Fundis nog een stap verder te gaan: hier werden 770 glas-glas zonnepanelen geplaatst. Glas-glas panelen zijn eenvoudig te recyclen en worden CO2-efficiënt geproduceerd. Daarmee is het de meest duurzame variant zonnepanelen en de beste keuze voor de lange termijn.

Goed op weg

Beide locaties zijn samen goed voor ruim 300.000 kWh aan stroom per jaar. Dat staat gelijk aan 97 huishoudens. Met een bewuste keuze voor duurzame producten en een intrinsieke motivatie om haar bedrijfsvoering verder te verduurzamen is Fundis daarmee goed op weg naar het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Kom in contact met de Energy Resultant:

Kor de Jong

“We zien dat men zich steeds vaker realiseert dat fundamentele aanpassingen als eigen opwek aanpassingen vergen aan je inkoopstrategie.”

Kor de Jong - Solar
Neem contact op!

Plaats een reactie