De voor- en nadelen van een vaste of variabele energieprijs in een fluctuerende Corona-markt.

Mondkapjes, de 1,5-meter economie, werken vanuit huis en lege kantoorpanden: het is nog steeds  allemaal aan de orde van de dag. Ook de energiemarkt heeft de gevolgen van de crisis ondervonden: een sterk fluctuerende markt is hiervan het gevolg. De wereldwijde lockdown leidde namelijk tot een forse daling in energieverbruik. De internationale energieprijzen (kolen, olie, gas, elektriciteit) zijn thans circa 50% lager dan in de prognoses in de Klimaat en Energie Verkenning (KEV) uit november 2019.

2e golf

De energiemarkt zag al in maart dit jaar een sterke daling van de prijs, echter gezien de stijgende energie- en olieprijzen lijkt ‘het ergste achter de rug’. De vraag is echter hoe lang dit herstel nog gaat duren; het is namelijk goed mogelijk dat de tweede Corona-golf zijn intrede gaat maken, met name de zorgsector kan zijn borst weer nat gaan maken. Landen als Australië, Spanje en Duitsland hebben al officieel een tweede Corona-golf uitgeroepen. 

Impact Coronacrisis op de elektriciteitsprijs

De energieprijs veranderd constant, dit is met name toe te schrijven aan de afwisseling in vraag en aanbod. Als de economie goed loopt, dan neemt de vraag toe, gaat het slecht met de economie, dan neemt de vraag af en keldert de prijs. De daling van de al lage elektriciteitsprijzen komt deels door de mindere vraag ten gevolge van de COVID-19-crisis. En deels komt de daling door de aanbodkant: extreem lage gasprijzen, bijvoorbeeld van LNG uit de VS en lage EU-ETS prijzen. In 2017 was de gemiddelde elektriciteitsprijs 52 euro/MWh (NEV, 2019), sinds begin van de lockdown was de gemiddelde elektriciteitsprijs rond de 20 euro/MWh op de APX-dagmarkt.

De prijzen van elektriciteit en gas zijn nauw met elkaar verbonden omdat de energie/elektriciteit voor een groot deel wordt opgewekt in aardgascentrales. De gasprijs wordt gedeeltelijk bepaald door de olieproductie, omdat gas en olie vaak dicht bij elkaar worden gevonden. Andere factoren die invloed hebben op de prijs van gas en elektriciteit zijn macro-economische factoren en geopolitieke ontwikkelingen zoals oorlogen en economische conflicten.

Weersinvloeden

Weersvoorspellingen zijn van steeds grotere invloed op de elektriciteitsprijs omdat steeds meer elektriciteit wordt opgewekt door wind en zon,  als het bijvoorbeeld lang waait of als de zon veel schijnt, dan kan de prijs van energie omlaag gaan. Tijdens een hete zomer kan de vraag naar airco’s toenemen, waardoor het energieverbruik kan gaan toenemen en door de gestegen vraag de prijs ook kan gaan stijgen.

Dit kan allemaal gecompliceerd klinken, daarom geven wij hieronder een paar tips om je op weg te helpen tegen te hoge energieprijzen.

Energie van tevoren inkopen

Wanneer je energie niet van tevoren inkoopt, dan volgt men de marktprijs. Zoals in bovenstaande grafiek te zien is fluctueren deze prijzen tijdens de corona-crisis enorm. Deze prijs is bovendien onvoorspelbaar en vormt daardoor een financieel risico.

Omdat de energieprijzen zo veranderlijk zijn, is het belangrijk om een juist inkoopmoment te vinden en de kansen te benutten die de markt biedt. Daarvoor dienen de ontwikkelingen op de energiemarkt nauw in de gaten te worden gehouden. Een gespreide inkoopstrategie zal je energiekosten positief beïnvloeden.

Individueel of collectief inkopen?

Voordelen van collectief energie inkopen

Als organisaties ervoor kiezen om deelnemer van een collectief te worden, profiteren ze van de inkoopvoordelen door schaalgrootte. Op basis van een gezamenlijke inkoopstrategie ontstaat voor iedereen een mooie prijs. Als je geen invloed hebt op de strategie en de timing van de inkoopmomenten is de uitkomst hiervan erg onduidelijk en kunnen er grote verschillen (volatiliteit) tussen leveringsjaren ontstaan.

Voordelen van de individuele inkoopstrategie

Bij een jaarlijks volume van minimaal 1.000.000 m3 voor gas of minimale elektriciteitsverbruik van 5.000.000 Kilowattuur kan een individuele Tender interessant zijn, ook kan een bemiddelaar dit voor je uit handen nemen. Samen met jou bepaalt de bemiddelaar de inkoopcondities en stelt men een inkoopstrategie samen. Hierbij houdt men rekening met de risico’s in de markt en het effect van deze risico’s op jouw energiebudget.

Nadelen individuele inkoopstrategie

Anderzijds, als je individueel inkoopt, profiteer je niet van de collectieve schaalgrootte en de lagere opslagen op de (groothandels-)prijzen die daar bij horen. Ook heb je expertise en toegang tot marktkennis nodig om de timing van je inkoopmomenten goed te bepalen. De timing van je inkoopmoment bepaalt namelijk grotendeels je prijs. Enerzijds wil je voor een goede grip op je energiebudget naar de toekomst toe een intelligente inkoopstrategie en anderzijds profiteren van de voordelen die collectief inkopen met zich meebrengt.

84% van de bedrijven koopt energie in via een collectief.

Als je twijfelt, dan is ons advies om je te laten informeren door een specialist, zodat je weet waar jij goed aan doet in jouw situatie.

Tip tegen te hoge energieprijzen: De klikstrategie

Klikken betekent dat het contractvolume per leveringsjaar in stappen (meestal per kwartaal) wordt vastgelegd. Afhankelijk van het risicoprofiel van de organisatie worden van tevoren afspraken gemaakt waar de klikmomenten op gebaseerd zijn. Zo kan er worden afgesproken dat er niet wordt ingekocht in een dalende markt. Op deze manier worden prijzen geoptimaliseerd en wordt er gemiddeld genomen minder betaald dan de gemiddelde marktprijs. Daarnaast kan er een boven- en ondergrens worden bepaald om de verschuivingen (volatiliteit) zo klein mogelijk te houden. Bij het raken van de ‘Floor’ (een ondergrens) kan er in een keer op grote schaal tegen een zeer scherpe prijs worden ingekocht (zie afbeelding hieronder).

De deelnemers van de collectieve inkoopstrategie van PowerQ genoten in 2019 van scherpe tarieven: er werd 34% minder betaald voor elektriciteit en voor gas was men 30% goedkoper uit ten opzichte van de marktprijs.

Veel bedrijven volgen een strategie waarin gezocht wordt naar de juiste ‘klikmomenten’. Dat zijn de gunstigste momenten om de gas- of elektriciteitsprijs vooruit vast te leggen. De meeste bedrijven weten dat ze in de komende jaren energie af gaan nemen, op het moment dat je er voor wilt kiezen om direct in te kopen of op het laatste moment, beiden levert een risico op dat je het verkeerde moment kiest. Dit zorgt er voor dat budget gedreven organisaties kiezen voor een gespreide inkoopstrategie, waarbij ze de groothandelsprijs tenderen en in delen vastklikken. Op die manier voorkom je het risico van een verkeerd inkoopmoment, echter is dit een intensieve bezigheid. Om verstandig in te kopen en risico’s te beperken is het van belang de energiemarkt goed te volgen, voor het volgen van de dagelijkse prijsschommelingen en het strategisch timen van het inkoopmoment is men veel tijd kwijt. Inkoop van energie is een specialisme en als je grip wilt hebben op de wijze van inkoop is het daarom aan te raden om energie-inkoop aan deskundigen over te laten, zo kan je aansluiten bij een bemiddelaar die collectief energie inkoopt en een klikstrategie hanteert. Lees verder om te zien wat PowerQ hierin kan betekenen.

Over PowerQ

Dankzij de afgesproken gespreide inkoopstrategie en optimalisatie van de inkoopmomenten is de stijging van de gemiddelde energieprijs voor onze klanten beperkt gebleven. De deelnemers van de collectieve inkoopstrategie van PowerQ hebben voor 2019 elektriciteit gemiddeld 34% en gas 30% voordeliger ingekocht dan de huidige marktprijs.
Benieuwd naar onze aanpak? De experts van PowerQ kunnen je helpen met jouw inkoopstrategie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *