Collectieve of Individuele Energie-inkoop

Organisaties die deelnemen aan het collectief, profiteren door schaalgrootte van de inkoopvoordelen. PowerQ kan ook een individuele strategie voor u opzetten. Daarbij maken we eerst een scan van de huidige situatie op energie-inkoopgebied. We bepalen de parameters samen.

De kracht van schaalgrootte

PowerQ kan voor zorginstellingen op collectieve basis energie inkopen. Als organisaties ervoor kiezen om deelnemer van het collectief te worden, profiteren ze van de inkoopvoordelen door schaalgrootte. Op basis van een gezamenlijke inkoopstrategie krijgt iedereen met lagere prijzen te maken, vergeleken met de gemiddelde marktprijzen voor energie. Het is tevens mogelijk, als u voldoende volume heeft,  om toch een individuele inkoopstrategie toe te passen wanneer u deelneemt aan het inkoopcollectief.

U krijgt vooraf inzicht in de strategie zodat u weet waar u aan toe bent. Gedurende de inkoopperiode krijgt u elk kwartaal een rapportage waar u staat qua prijzen en volumes. De energie wordt ingekocht bij energieleveranciers met wie wij voor u gunstige voorwaarden bedingen. Hieronder vallen onder meer voorwaarden omtrent vastrechtlevering, overschrijding van de contractcapaciteit, mutatie-bandbreedte en volume-bandbreedte.

Deze aanpak heeft voor de bij ‘ZEBS Energie collectief’ aangesloten partijen de laatste jaren geresulteerd in een aanzienlijke besparing op de energiekosten. Het financiële voordeel op de energiekosten is maar een deel van het voordeel dat te behalen is. De collectieve inkoop en de weloverwogen inkoopstrategie zijn onderdeel van een volledig energiezorgpakket dat PowerQ biedt. Met onze aanvullende dienstverlening nemen wij uw energievraagstukken uit handen.

Budgetbewaking en factuurafhandeling

Een bijkomend voordeel is dat relaties niet zelf hoeven te tenderen bij energieleveranciers.  PowerQ stelt ook de energiebudgetten op en bewaakt deze. We controleren de facturen van de leveranciers. Vanuit dat inzicht kunnen wij advies uitbrengen, bijvoorbeeld voor het komende energieleveringsjaar. Met deze service zijn wij een all-in-concept.

Maatwerk bij inkoopstrategie

Voor ziekenhuizen en zorgcentra met afwijkende wensen, kan PowerQ een individuele strategie opzetten. Daarbij maken we eerst een scan van de huidige situatie op energie-inkoopgebied. Gezamenlijk bepalen we de parameters waarop de inkoopstrategie gebaseerd wordt.

Een belangrijke afweging is het verschil tussen budgetgedreven organisaties (scholen, overheden, zorginstellingen en dergelijke) en organisaties waarbij de prijsstelling van de geleverde producten sterk afhankelijk is van de energieprijs. Voor beide categorieën bieden wij maatwerkoplossingen op het gebied van energie-inkoop en energiebesparing. Ook als u een individuele inkoopstrategie hanteert, kunt u meeprofiteren van de schaalgrootte van ZEBS Energie.

Individuele tender

Als uw individuele verbruiksprofiel gunstiger is dan het profiel van het collectief, of als u specifieke, afwijkende wensen heeft, is het interessant om een individuele tender uit te voeren.

PowerQ werkt voor uw organisatie een gedetailleerd voorstel uit. Daarin houden we rekening met uw specifieke wensen en het type organisatie. Het voordeel van een individuele tender en strategie is dat deze volledig is toegespitst op de situatie van uw organisatie.

Echter, veel budgetgedreven organisaties zijn beter af met het collectief omdat ze vergelijkbare wensen hebben. De energie wordt ingekocht bij energieleveranciers waarmee wij voor u gunstige voorwaarden bedingen. Hieronder vallen onder andere voorwaarden omtrent vastrechtlevering, overschrijding van de contractcapaciteit, mutatie-bandbreedte en volume-bandbreedte. Enkele grotere klanten van PowerQ hebben doelbewust gekozen voor een individuele inkoopstrategie.

Het
energiezorgpakket

Lees meer >

Groene energie

Lees meer >

De klant vertelt

Boer Groep

“Ontzorging en service is waarom we voor PowerQ kiezen”

CuraMare

“Jullie snappen wat ik wil”

Dolfinarium

“PowerQ beperkt het risico van prijsschommelingen”

Bekijk alle cases