Het Energiezorgpakket

Ons Energiezorgpakket staat garant voor scherpte, grip en resultaat. Bij ons heeft u uw vaste en vertrouwde aanspreekpunt. Hij, of zij, houdt voor u het oog op de bal, terwijl u zelf het roer in handen heeft.

Besparingskansen

Een goed inkoopbeleid kan voor uw organisatie aanzienlijke kostenreducties bewerkstelligen. Daarnaast zijn er interessante opties om besparingen te realiseren binnen de zorgsector. Wij hebben gemerkt dat er nog veel besparingskansen liggen. PowerQ heeft daarom in samenwerking met de sector het Energiezorgpakket ontwikkeld. Ons pakket omvat factuurcontrole, doorrekening van uw energiebudget, optimalisatie van uw contractcapaciteiten, advies op uw energievraagstukken, verwerking van uw locatiemutaties en de energiebeheertool ‘PowerQ Sense’.

Uw eerste aanspreekpunt bij energievragen

Wij fungeren als eerste aanspreekpunt voor al uw energievragen. Zo hoeft u niet rechtstreeks met de leverancier te schakelen en heeft u steeds een vast en vertrouwd aanspreekpunt: uw vaste adviseur bij PowerQ. Uiteraard is het wel mogelijk om rechtstreeks met de leverancier te schakelen. Wij helpen u ook verder met uitgebreide vraagstukken.

Zo kunnen wij voor u de meetdiensten voor zowel gas als elektriciteit beleggen bij verschillende meetbedrijven. We merken dat er grote verschillen zitten in de gehanteerde meetkosten, vaak doordat men met oude of standaardcontracten werkt.  Daarom kunnen wij op uw verzoek de meetdiensten goed onderbrengen bij een meetverantwoordelijke en mogelijk een aanzienlijke reductie in de kosten bewerkstelligen. Zo rekenen de diensten van oudsher vaak extra kosten voor het beschikbaar stellen van uw meetgegevens. Indien dat bij u nog de situatie is, passen wij dit voor u aan naar nihil. Vaak realiseren we een besparing van meer dan 15% op de totale meetkosten van onze klanten.

Factuurcontrole

Uit ervaring blijkt dat facturering vanuit de leverancier en de netbeheerder vaak fout gaat. Denkt u hierbij aan foutief gefactureerde volumes, verkeerde tarieven, te hoge contractcapaciteiten en te veel in rekening gebrachte energiebelasting. PowerQ zal uw energiefacturen voor alle jaren jaarlijks controleren. Bij een factuurcontrole onderzoeken wij:

  • Het gefactureerde volume
  • Energieprijzen
  • Energiebelasting en BTW
  • Eventueel in rekening gebrachte boetes
  • Contractcapaciteiten
  • Landelijke en regionale netwerkkosten

Indien gewenst kan PowerQ in overleg treden met uw leverancier en/of de netbeheerder om de teveel in rekening gebrachte bedragen terug te vorderen.

Inzichtelijk maken van uw energiebudget

Bij het ontzorgen van onze klanten hoort ook het aanleveren van energiebudgetten. Wij merken dat het voor instellingen lastig kan zijn om inzichtelijk te maken wat per jaar voor energie moet worden begroot. Het budget is opgebouwd uit kosten leverancier, kosten netbeheerder, de energiebelasting en een specificatie per locatie.

Optimalisatie van uw contractcapaciteiten

PowerQ heeft in de afgelopen jaren ervaren dat het gecontracteerd vermogen van locaties bij zorginstellingen vaak niet altijd optimaal is afgestemd op het maximaal vermogen. Het effect hiervan is dat er onnodig extra contractcapaciteit wordt ingekocht bij de netbeheerder, zonder dat er gebruik van wordt gemaakt. Het monitoren van de maximaal afgenomen capaciteit is van wezenlijk belang om de gecontracteerde capaciteit te optimaliseren en zo besparingen te realiseren. Het optimalisatietraject van de contractcapaciteiten zullen we bij de start van de dienstverlening uitvoeren en vervolgens jaarlijks controleren en optimaliseren.

Verwerking van mutaties voor voldoende flexibiliteit

In de loop van de jaren zullen er mutaties ontstaan als gevolg van locaties die afgestoten worden of locaties die er nieuw bij komen. In onze inkoopstrategie en -contracten houden we er rekening mee dat u over voldoende flexibiliteit beschikt. Wij zullen deze mutaties voor u verwerken richting de energieleverancier. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons online mutatieportal ‘PowerQ SensE‘. Als dat uw voorkeur heeft, kunt u uw mutaties per e-mail aan ons doorgeven.

Energiemanagementsysteem PowerQ SensE

Het thema energie heeft steeds prominentere rol in de maatschappij, ook binnen zorgorganisaties. Omwille van energiebesparing en wet- en regelgeving groeit de noodzaak om het energieverbruik te monitoren en beheren. Ons energiemanagementsysteem PowerQ SensE is een zeer toegankelijk systeem waarmee u eenvoudig en efficiënt grip krijgt op het energieverbruik van individuele locaties.

Collectieve of individuele energie-inkoop

Lees meer >

Groene energie

Lees meer >

De klant vertelt

Boer Groep

“Ontzorging en service is waarom we voor PowerQ kiezen”

CuraMare

“Jullie snappen wat ik wil”

Dolfinarium

“PowerQ beperkt het risico van prijsschommelingen”

Zorgbalans

“Nu kunnen wij ons concentreren op de zorgverlening”

Bekijk alle cases