Groene Energie

De klimaatdoelstellingen staan hoog op de maatschappelijke agenda. Daarom regelt PowerQ inkoop van groencertificaten, al dan niet specifiek voor schone energie uit eigen land. Ook kunnen we certificaten voor de compensatie van de CO2-footprint inkopen.

Bewust kiezen voor een Groencertificaat

Elektriciteit die via het Nederlandse netwerk wordt afgenomen, is altijd afkomstig van een mix van energiebronnen. Van centrales op steenkool of gas, van een kerncentrale, of van een natuurlijke bron, met energie uit zonlicht of wind. Groene stroom is goed voor een bepaald percentage van die energiemix. Dit aandeel groeit gestaag. Met groencertificaten kunt u administratief aantonen dat uw bedrijf of organisatie bewust kiest voor het gebruik van duurzame energie.

Groencertificaten koopt men in bij leveranciers van groene energie. Het certificatensysteem is door de overheid ontwikkeld. Een energieproducent die voldoet aan de eisen die gelden voor het opwekken van duurzame energie, krijgt daarvoor groencertificaten. Deze noemt men ook wel Garanties van Oorsprong (GVO’s).

Controle op groene producenten

Onafhankelijke instanties controleren of de gebruikte productiemiddelen aan alle eisen voldoen. Ook gaan ze na hoeveel milieuvriendelijke opgewekte elektriciteit een producent aan het openbare net toevoegt. Alle soorten groene energie komen in aanmerking. Groencertificaten moeten worden ingeboekt in een administratief systeem.

Groenbudget

PowerQ kan de inkoop van groencertificaten voor relaties regelen. Ook kunnen we certificaten voor de compensatie van de CO2-footprint inkopen.

Eerst stellen we, in overleg met de partner, een zogeheten vergroeningsbudget op. Daarin staat welk percentage elektriciteit afkomstig moet zijn van bijvoorbeeld windenergie, welk percentage van een andere groene bron en welk deel van minder of niet-duurzame energiebronnen. Daarna zetten we een tender uit onder leveranciers. Wij kijken waar we de gewenste soort(en) energie het goedkoopste kunnen inkopen. PowerQ biedt deze service leveranciersonafhankelijk.

Collectieve of individuele energie-inkoop

Lees meer >

Het
energiezorgpakket

Lees meer >

De klant vertelt

Boer Groep

“Ontzorging en service is waarom we voor PowerQ kiezen”

CuraMare

“Jullie snappen wat ik wil”

Dolfinarium

“PowerQ beperkt het risico van prijsschommelingen”

Bekijk alle cases