Helder beleid

Energiebesparing is een hot item. Er zijn veel manieren om bewust om te gaan met het energiegebruik binnen een organisatie. Maar welke besparende maatregelen men ook neemt, er zal altijd een helder energiebeleid aan ten grondslag moeten liggen. Daarom heeft PowerQ voor relaties een energiezorgconcept ontwikkeld waarin alle stappen zijn vastgelegd.

Strategische managementvisie

Het management van een zorginstelling legt de doelstellingen van de energiebesparingsmaatregelen helder vast in een strategische visie. Een greep uit de belangrijkste vraagstellingen:

  • Wat zijn, voor nu en op de middellange termijn, de opties om technisch en organisatorisch energie te besparen? Welke gedrag is daarbij van belang?
  • Welke subsidies zijn er beschikbaar?
  • Wat is de actuele situatie inzake energiewetgeving?
  • Hoe zien de randvoorwaarden en eisen eruit?

Energiezorgconcept

Ons energiezorgconcept telt vijf stappen voor een succesvolle uitvoering van het energiebeleidsplan. Zodra het plan is opgesteld, voeren we een inventarisatie uit van het energieverbruik per locatie. Ook kijken we wie de grootste energieverbruikers op die locaties zijn. Een handige tool hiervoor is de energiebesparingsscan.

Vervolgens vindt een inventarisatie plaats van de besparingsmaatregelen en de mogelijkheden voor duurzame energie. Als per locatie is vastgesteld welke maatregelen op hun plaats zijn, dient er een uitvoeringsplanning te komen.

Samen met jou

Wij zetten ons dagelijks in om de energietransitie vóór jou te laten werken. Dat betekent dat je van ons deskundigheid, onafhankelijk advies en langetermijnstrategieën kunt verwachten. Bovenal zitten we samen in de wedstrijd.

Vrijblijvend adviesgesprek

Onze aanpak

Energiemanagement

Hoe kan de energiehuishouding – in technische zin vooral – geoptimaliseerd worden? Continue monitoring van processen en ingezette energiebesparingsmaatregelen maakt er deel van uit. Maar energiebesparing is ook gedragsverandering.

Lees verder

Energiemonitoring

Omwille van energiebesparing en wet- en regelgeving groeit de noodzaak om het energieverbruik te monitoren en beheren.  Ons energiemanagementsysteem PowerQ SensE is een toegankelijk systeem waarmee u eenvoudig en efficiënt grip krijgt op uw energieverbruik.

Lees verder

De Energy Efficiency Directive

De EED geeft aan dat organisaties met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro of meer dan 250 medewerkers elke vier jaar een energie-audit moeten laten uitvoeren. De Energy Resultants voeren audits uit en kunnen u ook adviseren omtrent andere wet- en regelgeving.

Lees verder

De klant vertelt

Dolfinarium

“PowerQ beperkt het risico van prijsschommelingen”

Zorgbalans

“Nu kunnen wij ons concentreren op de zorgverlening”

Bekijk alle cases