Energiemanagement - techniek én gedrag

Energiemanagement is een veelomvattend begrip. Het gaat door alle lagen van de organisatie. Hoe kan de energiehuishouding – in technische zin vooral – geoptimaliseerd worden?

Continue monitoring
en analyse

Continue monitoring van processen en ingezette energiebesparingsmaatregelen zijn kernelementen in de optimalisatie van uw energiehuishouding. Dat geldt ook voor de analyse van het energiegebruik. En daar is een directe link met het gebouwbeheerssysteem.

Gedragsverandering

Goed energiemanagement vraagt een inspanning van de medewerkers. Om energie te besparen, is een gedragsverandering noodzakelijk. Laten personeelsleden deuren open staan of vergeten ze het licht uit te doen? Brandt er verwarming in een niet-gebruikte ruimte? Het lijken op zich ‘kleine’ dingen, maar alles bij elkaar kunnen ze energiebesparende maatregelen (gedeeltelijk) teniet doen. PowerQ geeft in elk advies zinvolle tips die energiemanagement in de dagelijkse praktijk makkelijker maken.

Energiemonitoring

Lees meer >

Energie-audit

Lees meer >

De klant vertelt

Dolfinarium

“PowerQ beperkt het risico van prijsschommelingen”

Zorgbalans

“Nu kunnen wij ons concentreren op de zorgverlening”

Bekijk alle cases