Energiemonitoring met PowerQ SensE

Het thema energie neemt een steeds prominenter plaats in in de maatschappij, ook binnen zorgorganisaties. Omwille van energiebesparing en wet- en regelgeving groeit de noodzaak om het energieverbruik te monitoren en beheren.  Ons energiemanagementsysteem PowerQ SensE is een zeer toegankelijk systeem waarmee u eenvoudig en efficiënt grip krijgt op het energieverbruik van individuele locaties.

Voordelen

  • Centraal overzicht van al uw locaties
  • Gemakkelijk in- en uithuizen van uw locaties
  • Eenvoudig locaties benchmarken, bijvoorbeeld op verbruik per m2
  • Compleet overzicht van de resultaten van verschillende periodes
  • Per meter zeer uitgebreide analysemogelijkheden, die gemakkelijk en overzichtelijk inzicht geven in het verbruik, de CO2-uitstoot en de kosten
  • Inzicht in duurzame opwek met het opwekdashboard.

Eenvoudig beheer

U krijgt kosteloos toegang tot de vernieuwde online mutatieportal van PowerQ SensE voor al uw locaties. U kunt zo eenvoudig alle locaties beheren en inzicht verwerven in de aansluitdetails. Voor uw grootverbruik-locaties staat u volledige monitoring ter beschikking. Voor uw kleinverbruik-locaties zullen wij met u in overleg treden over de mogelijkheden voor volledige monitoring. De kleinverbruik-locaties worden kosteloos in de mutatieportal meegenomen.

Mutatieportal

Het systeem is zeer geschikt voor monitoring en validatie van al uw locaties en geeft inzicht in de potentiële besparingen op korte en lange termijn.  PowerQ SensE wordt ook gebruikt voor de energie-audits die in het kader van de European Energy Directive (EED) opgesteld moeten worden.

Extra opties

Koppeling energiefacturatie en factuurvalidatie

Ons internetportal Factuurvalidatie is een platform waarin de elektronisch verstuurde facturen van zowel de netbeheerder als de energieleverancier worden ingeladen. Op dit platform vinden de automatische controles plaats, waarna de facturen aan uw eigen facturatiesysteem worden aangeboden. Door middel van de factuurvalidatie bespaart u significant op de validatiekosten én realiseert u een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het validatieproces van uw energiefacturen. Het hoogste rendement in het factuurvalidatieproces is te behalen wanneer op daadwerkelijk verbruik wordt gevalideerd. Dit is mogelijk door de meetdata te koppelen aan de factuurvalidatie. Voor de kleinverbruik-locaties zonder slimme meter vindt de validatie plaats op basis van voorschot- en eindnota’s en de monitoring op basis van het jaarverbruik.

Koppeling bespaartool

Ons internetportaal Energieplanner is een krachtige online bespaartool. In de tool wordt het verbruik per energiedrager (gas, elektriciteit en warmte) in kaart gebracht. Tevens biedt deze tool een concreet actieplan per vestiging en kunt u op overzichtelijke wijze zien wat de besparingsmaatregelen opleveren. Dit actieplan geeft u inzicht in de status van elke maatregel. Hierdoor kunnen er efficiënt tussentijdse rapportages gegenereerd worden en waar nodig actie worden ondernomen. Dit kan ook nuttig zijn ingeval de rapportages aan het bevoegd gezag gepresenteerd dienen te worden. Het inzicht dat u verwerft met de Energieplanner is een dynamische weergave. U kunt met verschillende persoonlijke accounts vanuit één organisatie inloggen. Om een zo groot mogelijk rendement te behalen uit de bespaartool zal deze uitsluitend gebruikt worden voor locaties met groot- en middelverbruik.

Energiemanagement

Lees meer >

Energie-audit

Lees meer >

De klant vertelt

Dolfinarium

“PowerQ beperkt het risico van prijsschommelingen”

Zorgbalans

“Nu kunnen wij ons concentreren op de zorgverlening”

Bekijk alle cases