De Energy Efficiency Directive en andere energiewetgeving

Bedrijven en organisaties moeten voldoen aan een toenemend aantal regels die invloed hebben op hun energiehuishouding. Dat wordt alle betrokken partijen vanuit Brussel opgelegd. Zo heeft de Europese Unie richtlijnen opgesteld die de klimaatdoelstellingen meetbaar, uitvoerbaar en haalbaar moeten maken. De individuele lidstaten moeten de EU-regels vertalen naar hun eigen wetgeving. Er bestaat veel verwarring waaraan men nu wel en niet moet voldoen. PowerQ kan zijn partners daarover goed voorlichten op basis van de meest actuele informatie.

Europese doelstellingen

De Europese doelstellingen hebben direct verband met energiebesparing, energie-efficiency en duurzame energie. Daar zult u ook mee te maken krijgen. De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) schrijft voor aan welke energieprestaties gebouwen moeten voldoen. De Energy Efficiency Directive (EED) omvat richtlijnen op het gebied van efficiënt omgaan met energie. Weer een andere richtlijn is de Renewable Energy Directive (RED) die verband houdt met hernieuwbare energie.

Energiebesparingsmaatregelen

De EED geeft aan dat organisaties met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en/of meer dan 250 medewerkers elke vier jaar een energie-audit moeten laten uitvoeren. Deze richtlijn geldt al vanaf 2015. De Nederlandse omgevingsdiensten, zoals Milieudienst Rijnland, zien nauwgezet toe of bedrijven zich aan de wettelijke regels houden. Energiebesparingsmaatregelen moeten binnen vijf jaar genomen zijn. Enige haast is dus geboden, op basis van de juiste aanpak.

Verder geldt dat organisaties die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken, moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit. Dat verplicht hen om energiebesparende maatregelen te nemen wanneer de terugverdientijd 5 jaar of korter is.

Energie-audits uitvoeren

Om zicht te krijgen op energie gerelateerde zaken, voeren wij energie-audits uit bij onze relaties. De resultaten gebruiken wij voor het opstellen van een energiebesparingsplan. PowerQ kiest zoals altijd voor de pragmatische aanpak. Dat betekent niet alle lampen tellen, maar inzichtelijk maken waar de energie naartoe gaat. Bij onze audits gaat het erom dat we aan een omgevingsdienst kunnen laten zien welke vorderingen onze partner al gemaakt heeft. Die instantie kan vervolgens aangeven wat er eventueel beter kan of moet.

Onze relaties stellen deze aanpak op prijs. Ze weten waar ze op energiegebied staan. En ze zien welke energiebesparingsmaatregelen ze moeten nemen, in het kader van het Activiteitenbesluit. Voor de implementatie kan PowerQ zorgen.

Invloed op uw organisatie?

Wat wilt u nog meer weten over de wettelijke regels op energiegebied? In hoeverre hebben deze invloed op uw organisatie? Onze deskundigen informeren u graag over alles wat voor u van belang is op het vlak van energiewetgeving.

Energiemanagement

Lees meer >

Energiemonitoring

Lees meer >

De klant vertelt

Dolfinarium

“PowerQ beperkt het risico van prijsschommelingen”

Zorgbalans

“Nu kunnen wij ons concentreren op de zorgverlening”

Bekijk alle cases