Inkopen via een uitgekiende strategie

De inkoop van energie is een specialisme. PowerQ beheerst dit specialisme en is volledig thuis in de energiemarkt. Wij volgen de dagelijkse prijsontwikkelingen op de voet. Deze marktkennis en ons inlevingsvermogen in de werkwijze en wensen van onze relaties is een essentieel onderdeel van onze toegevoegde waarde.

Hierdoor hebben wij voor onze relaties uitstekende resultaten behaald. Zowel voor degenen die deelnemen aan een collectief, alsmede voor klanten voor wie wij op individuele basis energie inkopen. Naast een gunstig energietarief, ondersteunen wij tevens in het opstellen en controleren van uw energiebudget. Hiermee kan PowerQ voor lange termijn begeleiding en zekerheid bieden.


Voordelen door schaalgrootte

Gezamenlijk de energie-inkoop aanpakken door middel van een collectieve strategie levert dankzij schaalgrootte voordelen op. PowerQ heeft daarvoor het inkoopcollectief ZEBS Energie. Ook als u deelneemt aan dit inkoopcollectief, kunnen we toch een individuele inkoopstrategie hanteren. Dat wordt toegespitst op uw bedrijfsvoering.

PowerQ weegt de verschillende opties af en inventariseert wat voor uw bedrijf de meest passende strategie is. We houden rekening met korte- en langetermijndoelstellingen. Wanneer u per jaar meer dan 10 miljoen euro besteedt aan energie, is het interessant om een individuele energietender uit te voeren. Wij verzorgen zo’n tender graag voor u en geven advies over de specifieke mogelijkheden en voordelen die dit biedt.

PowerQ’s dienstverlening

Voor onze partners heeft PowerQ een breed dienstverleningspakket beschikbaar. Dat omvat onder meer strategische advisering, adviezen in energie-gerelateerde zaken, en begeleiding bij implementatie en exploitatie. Wij bieden een volledige ontzorging op het gebied van energie.

Ook professionele ondersteuning op administratief vlak en bij energiebudgettering maakt deel uit van ons aanbod aan services.

Energieverbruik vergroenen

Wij kunnen helpen bij de vergroening van de energie die u verbruikt. Naast het reduceren van het energieverbruik is het mogelijk om dit verbruik te vergroenen. U kunt dan aantonen dat uw energie op duurzame wijze wordt opgewekt, bijvoorbeeld als Nederlandse windenergie of zonne-energie. Via PowerQ kunt u zowel GVO’s (de zogeheten groencertificaten) kopen als certificaten voor de compensatie van uw CO2-footprint.

 

Collectieve inkoop

PowerQ kan voor klanten in de zorg en het bedrijfsleven op collectieve basis energie inkopen.

Lees meer

Individuele inkoop

Voor bedrijven en instellingen die afwijkende wensen hebben, kan PowerQ een individuele strategie opzetten.

Lees meer

Hieronder vindt u onze inkoopdiensten:


 

Strategisch

Goed nadenken over de strategie om energie in te kopen, is van groot belang en kan uiteindelijk lonend zijn.

Lees meer

Dienstverleningspakket

Wij leveren aan onze klanten een breed dienstverleningspakket. Hier komen regelmatig aanvullende diensten bij.

Lees meer

Vergroenen

Elektriciteit die via het Nederlandse netwerk wordt afgenomen, is altijd afkomstig van een mix van energiebronnen.

Lees meer