Collectief substantieel kosten besparen

PowerQ kan voor zijn relaties op collectieve basis energie inkopen. Als organisaties ervoor kiezen om deelnemer van het collectief te worden, profiteren ze van de inkoopvoordelen door schaalgrootte. Op basis van een gezamenlijke inkoopstrategie krijgt iedereen met lagere prijzen te maken, vergeleken met de gemiddelde marktprijzen voor energie. Het is tevens mogelijk, als u voldoende volume heeft,  om toch een individuele inkoopstrategie toe te passen wanneer u deelneemt aan het inkoopcollectief.

U krijgt vooraf inzicht in de strategie zodat u weet waar u aan toe bent. Gedurende de inkoopperiode krijgt u elk kwartaal een rapportage waar u staat qua prijzen en volumes. De energie wordt ingekocht bij energieleveranciers met wie wij voor u gunstige voorwaarden bedingen. Hieronder vallen onder meer voorwaarden omtrent vastrechtlevering, overschrijding van de contractcapaciteit, mutatie-bandbreedte en volume-bandbreedte.

Deze aanpak heeft voor de bij ZEBS Energie aangesloten partijen de laatste jaren geresulteerd in een aanzienlijke besparing op de energiekosten. Het financiële voordeel op de energiekosten is maar een deel van het voordeel dat te behalen is. De collectieve inkoop en de weloverwogen inkoopstrategie zijn onderdeel van een volledig energiezorgpakket dat PowerQ biedt. Met onze aanvullende dienstverlening nemen wij uw energievraagstukken uit handen.


Budgetbewaking en factuurafhandeling

Een bijkomend voordeel is dat relaties niet zelf hoeven te tenderen bij energieleveranciers.  PowerQ stelt ook de energiebudgetten op en bewaakt deze. We controleren de facturen van de leveranciers. Vanuit dat inzicht kunnen wij advies uitbrengen, bijvoorbeeld voor het komende energieleveringsjaar. In die zin bieden wij met deze service een all-in-concept.

Bedrijven en zorginstellingen zijn welkom bij ZEBS Energie. Het is tevens een interessante optie voor ondernemers die samenwerken op bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Ook zij kunnen aansluiting zoeken bij ons collectief en meeprofiteren.

 

Meer weten over inkoopcollectief?

Als u meer wilt weten over de voordelen die aansluiting bij ZEBS Energie biedt, neem dan contact op met de adviseurs van PowerQ.

 

Strategisch

Goed nadenken over de strategie om energie in te kopen, is van groot belang en kan uiteindelijk lonend en kosten besparend zijn.

Lees meer

Dienstverleningspakket

Wij leveren aan onze klanten een breed dienstverleningspakket. Hier komen regelmatig aanvullende services en diensten bij.

Lees meer