Individuele inkoopstrategie

Voor bedrijven en instellingen die afwijkende wensen hebben, kan PowerQ een individuele strategie opzetten. Daarbij maken we eerst een scan van de huidige situatie op energie-inkoopgebied. Gezamenlijk bepalen we de parameters waarop de inkoopstrategie gebaseerd wordt.

Een belangrijke afweging is het verschil tussen budget-gedreven organisaties (scholen, overheden, zorginstellingen en dergelijke) en organisaties waarbij de prijsstelling van de geleverde producten sterk afhankelijk is van de energieprijs. Voor beide categorieën bieden wij maatwerkoplossingen op het gebied van energie-inkoop en energiebesparing. Ook als u een individuele inkoopstrategie hanteert, kunt u meeprofiteren van de schaalgrootte van ZEBS Energie.

Maatwerk bij inkoopstrategie

Het is voor bedrijven die op jaarbasis meer dan 10 miljoen euro besteden aan energie, interessant om een individuele tender uit te voeren in plaats van met de collectieve tender mee te gaan. Dit is aantrekkelijk als het verbruiksprofiel gunstiger is dan het profiel van het collectief, of als u specifieke afwijkende wensen heeft.

PowerQ werkt voor uw bedrijf een gedetailleerd voorstel uit. Daarin houden we rekening met uw specifieke wensen en het type organisatie. Het voordeel van een individuele tender en strategie is dat deze volledig is toegespitst op uw bedrijf en bedrijfsvoering.

Echter, veel budget-gedreven organisaties zijn beter af met het collectief omdat ze vergelijkbare wensen hebben. De energie wordt ingekocht bij energieleveranciers waarmee wij voor u gunstige voorwaarden bedingen. Hieronder vallen onder andere voorwaarden omtrent vastrechtlevering, overschrijding van de contractcapaciteit, mutatie-bandbreedte en volume-bandbreedte. Enkele grotere klanten van PowerQ hebben doelbewust gekozen voor een individuele inkoopstrategie.


Strategisch

Goed nadenken over de strategie om energie in te kopen, is van groot belang en kan uiteindelijk lonend zijn.

Lees meer

Vergroenen

Elektriciteit die via het Nederlandse netwerk wordt afgenomen, is altijd afkomstig van een mix van energiebronnen.

Lees meer