Van advies tot en met implementatie

 

PowerQ gaat als specialist op energiegebied een stap verder dan andere bedrijven. Het begint met een professioneel advies. Daarna kijken wij bijvoorbeeld naar passende maatregelen om energie te besparen. Als vervolgstap zorgen wij voor de implementatie daarvan.

Wij kunnen oplossingen bieden waarmee u een aanzienlijke energiebesparing kunt bereiken. PowerQ adviseert over onder meer zonnepanelen, WKK-installaties en LED-verlichting. Voor al deze producten hebben wij een weloverwogen keus gemaakt voor een beperkt aantal leveranciers welke uitsluitend topkwaliteit leveren.

Voor de implementatie werkt PowerQ samen met ervaren installateurs die aantoonbaar goed werk leveren en gemaakte afspraken nakomen.


Betrokkenheid binnen organisatie

Ook kunnen wij u ondersteuning bieden op het vlak van energiemanagement dat op de juiste wijze moet worden ingebed in de organisatie.

Voorts helpen wij u om de energiebesparingsmaatregelen in de alledaagse praktijk in te voeren. Zo voelt iedere medewerker zich er sterker bij betrokken. Daardoor leveren de vastgestelde maatregelen het beoogde resultaat op.

Data monitoren

Ten behoeve van de belangrijke monitoring van energie gerelateerde data heeft PowerQ diverse applicaties ontwikkeld. Die zijn samengevoegd in Energy Data Watcher (EDW), een zeer compleet energiecontractbeheerssysteem.


Zonnepanelen

Zonnepanelen verschijnen steeds vaker in het straatbeeld. Dat geldt zowel voor de particuliere als voor de zakelijke markt, ook voor grootverbruiklocaties.

Lees meer

WKK-installaties

Warmte-krachtkoppeling is een van de manieren om fors op de energierekening te besparen. Met een WKK-installatie is een besparing tot 25% of meer mogelijk.

Lees meer

LED-verlichting

LED-verlichting is hét alternatief om te besparen op energiekosten. Spaarlampen en andere soorten van verlichting betekenen een forse onkostenpost voor bedrijven en zorginstellingen.

Lees meer

Energiemanagement

Energiemanagement is een veelomvattend begrip. Het gaat door alle lagen van de organisatie. Hoe kan alles – in technische zin vooral – geoptimaliseerd worden? Continue monitoring maakt er deel van uit.

Lees meer

Monitoring

Energiebesparingen proberen te realiseren zonder te weten wat men doet, is absoluut zinloos. Alleen met de juiste monitoring van data valt inzichtelijk te maken waar het goed gaat en waar het beter kan.

Lees meer

Besparingsrealisatie

Het bedenken van maatregelen om energie te besparen is één ding. Maar hoe valt dat in de praktijk in te passen in de bedrijfsvoering? PowerQ gebruikt daarvoor de term ‘besparingsrealisatie’.

Lees meer