Energiemanagement vraagt breed draagvlak

Energiemanagement is een veelomvattend begrip. Het gaat door alle lagen van de organisatie. Hoe kan de energiehuishouding – in technische zin vooral – geoptimaliseerd worden? Continue monitoring van processen en ingezette energiebesparingsmaatregelen maakt er deel van uit. Dat geldt ook voor de analyse van het energiegebruik. En daar is meteen weer een directe link met het gebouwbeheerssysteem.

Goed energiemanagement vraagt een inspanning van de medewerkers. Om energie te besparen, is een gedragsverandering noodzakelijk. Laten personeelsleden deuren open staan of vergeten ze het licht uit te doen? Brandt er verwarming in een niet-gebruikte ruimte? Het lijken op zich ‘kleine’ dingen, maar alles bij elkaar kunnen ze energiebesparende maatregelen (gedeeltelijk) teniet doen.


Praktijktips

PowerQ kan zinvolle tips aandragen die energiemanagement in de dagelijkse praktijk makkelijker maken. Daardoor is het duidelijker voor iedereen welk effect zijn of haar gedrag kan hebben op de energiehuishouding van de organisatie.

 

Monitoring

Energiebesparingen proberen te realiseren zonder te weten wat men doet, is absoluut zinloos. Alleen met de juiste monitoring van data valt inzichtelijk te maken waar het goed gaat en waar meer energiebesparing kan plaats vinden.

Lees meer

Besparingsrealisatie

Het bedenken van maatregelen om energie te besparen is één ding. Maar hoe valt dat in de praktijk in te passen in de bedrijfsvoering zodat het ook tot resultaat leidt? PowerQ gebruikt daarvoor de term ‘besparingsrealisatie’.

Lees meer