Applicaties waken over energiedata

Energiebesparingen proberen te realiseren zonder te weten wat men doet, is absoluut zinloos. Alleen met de juiste monitoring van data valt inzichtelijk te maken waar het goed gaat en waar het beter kan. Voor alles geldt hier: meten is weten.

Om optimaal te kunnen monitoren heeft PowerQ applicaties voor energiemanagement ontwikkeld. Die maken het voor onze relaties mogelijk de gang van zaken binnen de instelling of het bedrijf nauwlettend in de gaten te houden, zelfs op afstand.


Innovatief energiecontractbeheerssysteem

Energy Data Watcher (EDW) geldt als een zeer compleet energiecontractbeheerssysteem dat in Europa zijn gelijke niet kent. EDW is innovatief en bijzonder gebruiksvriendelijk. Het omvat een groot aantal modules die hun waarde voor energiemanagement inmiddels ruimschoots bewezen hebben. In alle gevallen zorgt EDW voor forse besparingen op tijd en kosten.

monitoring
Onder andere deze applicaties zijn momenteel beschikbaar:
  • Binnen EDW is er een module die financiële gegevens weergeeft. Zo heeft men dagelijks inzicht in de energiekosten, zelfs per aansluiting.
  • Met een andere applicatie is het mogelijk om het gas- en elektriciteitsverbruik te monitoren. De data komen in een duidelijk overzicht te staan. Met deze module kan men tevens een besparingsanalyse maken.
  • De inkoopmodule energie biedt inzicht in de actuele prijzen voor elektriciteit en gas op zowel de termijnmarkt als de spotmarkt. Op basis daarvan kan men strategisch energie inkopen.
  • Weerparameters, zoals temperatuur, globale stralingssom, relatieve luchtvochtigheid en dampdrukdeficit, worden in de energiemanagement-applicatie gecorreleerd aan het gas- en elektriciteitsverbruik. De correlatie tussen verbruik en weerparameters levert informatie op die de energie-efficiency kan verbeteren.
  • Verder omvat EDW de modules budgetcalculator, contractbeheer, export van meetdata in CSV-bestand, carbon footprint, mogelijkheid tot real time en near time inzien van energieverbruik, en signalering bij piek- en bijna piekoverschrijding.

Andere monitoringsystemen

Vanzelfsprekend kan PowerQ naast dit EDW-pakket andere monitoringsystemen leveren. Op basis van wat de partner wenst, kunnen wij bepalen welk systeem het beste voldoet. We zorgen tevens voor levering en implementatie van het monitoringsysteem.

 

Meer weten?

Wilt u weten wat de meerwaarde van Energy Data Watcher is voor uw specifieke bedrijfssituatie, neem dan contact op met onze adviseurs.

 


Zonnepanelen

Zonnepanelen verschijnen steeds vaker in het straatbeeld. Dat geldt zowel voor de particuliere als voor de zakelijke markt, ook voor grootverbruiklocaties.

Lees meer

WKK installaties

Warmte-krachtkoppeling is een van de manieren om fors op de energierekening te besparen. Met een WKK-installatie is een besparing tot 25% of meer mogelijk.

Lees meer