Eigen energieopwekking levert geld op

Warmte-krachtkoppeling is een van de manieren om fors op de energierekening te besparen. Met een WKK-installatie is een besparing tot 25% of meer mogelijk. Het gaat om decentrale opwekking van energie, op de gewenste locatie. De geproduceerde restwarmte gaat bij een dergelijke installatie niet verloren, maar wordt gebruikt om bijvoorbeeld gebouwen mee te verwarmen.

Voor zorginstellingen en bedrijven is warmte-krachtkoppeling economisch gezien aantrekkelijk als het jaarlijkse gasverbruik boven de 150.000 m3 uitkomt.


WKK-scan

Of het implementeren van warmte-krachtkoppeling interessant is voor uw specifieke bedrijfssituatie, kan PowerQ bepalen door het uitvoeren van een WKK-scan. Daarin nemen we de volgende zaken onder de loep.

  • Hoe ziet de huidige elektriciteits- en warmtevraag er in detail uit?
  • Er vindt een analyse plaats van de actuele energiecontracten.
  • Op locatie analyseren we de situatie op technisch gebied. Valt een WKK-installatie elektrisch en hydraulisch in te passen? En welke regeling is er nodig in combinatie met de cv-ketels?
  • We maken een bedrijfseconomische haalbaarheidsberekening.
  • Ook rekenen we door wat de CO2-besparing zal zijn.
  • Tot slot komen we met aanbevelingen voor het inkopen van elektriciteit en gas, in relatie tot het exploiteren van een WKK-installatie.

Aan de hand van de scanresultaten ontstaat een objectief beeld van de haalbaarheid. Ook maakt de scan duidelijk met welke terugverdientijd u rekening moet houden als u zou willen investeren in een WKK-installatie.

 

Meer informatie of afspreken

PowerQ kan u van dienst zijn als u deze stap wilt zetten. Wij kunnen zo’n project volledig voor u ten uitvoer brengen. Vraag onze adviseurs om meer informatie of maak een afspraak.

 

LED verlichting

LED-verlichting is hét alternatief om te besparen op energiekosten. Spaarlampen en andere soorten van verlichting betekenen een forse onkostenpost voor bedrijven en zorginstellingen.

Lees meer

Energiemanagement

Energiemanagement is een veelomvattend begrip. Het gaat door alle lagen van de organisatie. Hoe kan alles – in technische zin vooral – geoptimaliseerd en verbeterd worden?

Lees meer