Schone energie én extra zorgbudget

Als marktleiders in de energietransitie bewijzen de Energy Resultants keer op keer dat investeren in verduurzaming op korte termijn resulteert in extra budget voor uw bewoners of patiënten. Van de implementatie van solar systemen kennen onze specialisten het naadje van de kous, want als hoofdaannemer realiseerden we al een dikke honderd projecten, grotendeels in de zorgsector. Met deze know-how voeren we ook onafhankelijke inspecties en expertises uit op bestaande installaties.

Korte terugverdientijden

Voordat we een aanbod voor realisatie doen, stellen we een gedegen rapport op waarin we inzicht geven in de benodigde investering, de potentiële energieopbrengst, de totale kosten en subsidiemogelijkheden. Door collectieve inkoop van zonnepanelen en omvormers is PowerQ in staat om het beste aanbod uit de markt te garanderen. Afhankelijk van de situatie ligt de terugverdientijdtijd van uw investering dan ook tussen 6 en 9 jaar.

Tijdens de uitvoering zien onze projectleiders er nauwlettend op toe dat het gehele proces soepel verloopt. Zo heeft u geen omkijken naar de uitvoering en voorkomen we overlast voor bewoners en patiënten.

Naar onze aanpak

Solar

U wilt én schone energie én uw zorgbudget vergroten. Daarom zoekt u een expert.

Energie-inkoop

Lage prijzen, grip op kosten, budgetzekerheid voor de lange termijn.

E-mobility

Wij brengen uw elektrische infra in kaart, maken een stappenplan en regelen de backoffice.

Energie-besparing

U wilt de energierekening minimaal houden, net als de CO2-footprint.

Zon in de zorg. Zelf investeren of je dak verhuren?

De daken van uw zorgvastgoed verhuren. Het lijkt aantrekkelijk: niets investeren en toch schone energie van uw dak. Maar komt het uw patiënten of bewoners ten goede? En wat zijn de consequenties voor het eigenaarschap van uw dak? Download de whitepaper van onze expert.
Onze aanpak

1 Onderzoek & Subsidie

PowerQ start met een onderzoek waarin we kijken naar de benodigde investering, uw energieopbrengst, het totale kostenplaatje en de subsidiemogelijkheden. Met de veelgebruikte SDE+ subsidie wordt de terugverdientijd bekort en gegarandeerd.

Lees verder

2 Inkoop & Financiering

Onze collectieve inkoopmethode resulteert in gunstige prijzen. We zijn volledig transparant over de prijsvorming van de hardware. Uw project kan op uiteenlopende wijzen gefinancierd worden. Steeds meer banken bieden specifieke trajecten voor “groene” financiering.

Lees verder

3 Realisatie

PowerQ vult na het transparante selectieproces de rol van hoofdaannemer in, waarbij we het complete projectrisico van u overnemen. Wij selecteren de installateur op professionaliteit, veiligheid en minimale overlast bij het monteren. Tijdens de installatie blijft onze inhouse expert uw contactpersoon.

Lees verder

4 Service & Monitoring

Onze dienstverlening stopt niet nadat het zonne-energiesysteem is geïnstalleerd. Het is van belang dat de prestatie gewaarborgd blijft. We monitoren of het systeem naar behoren functioneert. Met goed onderhoud gaan zonnepanelen al snel 30 jaar mee.

Lees verder