Stap 2. Inkoop & Financiering Zonne-energie

Wanneer het advies rond is, kunnen de voorbereidingen getroffen worden voor de realisatie. Inkoop, calculatie en inregeling spelen hier een grote rol. We baseren de planning op uw wensen en het onderzoek dat tijdens het adviseringsproces is gedaan.

Collectieve inkoop

PowerQ heeft inmiddels voor ruim honderd zonnepanelenprojecten collectief ingekocht. U kunt er daarom op vertrouwen dat we alle benodigde expertise in huis hebben om u correct en efficiënt te begeleiden bij de levering en installatie van zonnepanelen voor de geselecteerde locaties. Onze inkoopprijzen communiceren we naar u volledig transparant.

Het onderzoek in de adviesfase dient als input voor het technische ontwerp. Om hoge kwaliteit te garanderen calculeren onze experts tot achter de komma. We ontwikkelen daarnaast een ballast- en hijsplan dat nodig is om dit ontwerp te realiseren. Het eindproduct is de basis voor de realisatie van het zonnepanelentraject.

Monitoringtools

Diverse aspecten dienen te worden ingeregeld. Zo zullen we monitoringtools inzetten om de opgewekte energie in het vizier te houden. Omdat het inregelen van de tools vaak tijd nodig heeft, starten we ermee bij aanvang van het project. Daarnaast ondersteunen we desgewenst uw marketing- en perscommunicatie met advies, foto’s en publicaties voor pers, social media of uw website.

Financiering

Zelf investeren is natuurlijk de ideale situatie: uw organisatie betaalt geen rente en profiteert zelf van alle voordelen. Als dit geen optie is, zijn er gelukkig voldoende alternatieven.

Via de bank

U kunt een lening aanvragen als u het eigen vermogen van uw organisatie intact wilt houden. Steeds meer banken bieden financiering voor verduurzaming. Wij helpen u de weg te vinden in het woud van mogelijkheden.

Leasen

Een extern bedrijf financiert de panelen op uw dak van een klant en verkoopt de energie aan u door. De klant ontvangt een vergoeding voor de verhuur van het dak.

Crowdfunding

Medewerkers, bewoners of andere personen die groene energie een warm hart toedragen, financieren het zonne-energietraject op het dak van een organisatie. De organisatie verbruikt de energie en betaalt de financiers gedurende de aflossingsperiode.

Postcoderoos

Met de Postcoderoos kunt u uw dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen voor een coöperatie of VVE, die vervolgens de installatie volledig verzorgt en de financiële voordelen toekomt.

Naar Stap 3: Realisatie