Stap 1. Onderzoek & Subsidie Zonne-energie

Veel organisaties hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. Vanuit deze wens kan de vraag ontstaan wat de mogelijkheden zijn omtrent zonne-energie: wat kost het en wat levert het op? Dat onderzoekt PowerQ in de eerste fase van het zonne-energietraject. Dit kan voor zowel zonnepanelen als zonneboilersystemen. Op basis hiervan adviseren wij de optie die het meeste rendement oplevert in verhouding met de investering. Vervolgens beslis je of dit advies aan alle wensen voldoet.

Zonne-energieonderzoek

We starten met een onderzoek waarin we kijken naar de benodigde investering, de potentiële energieopbrengst, de totale kosten en de subsidiemogelijkheden. Dit koppelen we terug met een rapport waarin de resultaten van de business case zijn onderbouwd. Dit onderzoek kunnen we grotendeels of geheel op afstand uitvoeren aan de hand van digitaal beschikbare informatie, zodat het kostenefficiënt wordt uitgevoerd.

Technisch vervolgonderzoek

Aan de hand van het zonne-energieonderzoek besluit je of je verder wilt in het traject. Als dit het geval is, wordt in een technisch vervolgonderzoek bekeken of de dakconstructie de ballast van de panelen of collectoren kan dragen. Hierbij zijn de gewichtsverdeling, staat van het dak en de bouwtekeningen van essentieel belang.

Programma van Eisen

Wanneer is vastgesteld dat zonne-energie potentie heeft en voor jou situatie mogelijk is, wordt het Programma van Eisen opgesteld. Hierin staan de randvoorwaarden, eisen en wensen die je aan het project stelt. Het programma functioneert als toetssteen om de kwaliteit en kosten van het project te waarborgen.

Subsidiemogelijkheden

In het onderzoek waarmee we starten, zijn in de terugverdientijd de subsidieregelingen meegerekend.

Zonnepanelen

Met de veelgebruikte SDE++ subsidie wordt de terugverdientijd gegarandeerd. De hoogte van de subsidie wordt namelijk jaarlijks aangepast aan de gemiddelde elektriciteitsprijs, waardoor de besparing nagenoeg constant blijft voor de vijftienjarige looptijd van de subsidie en de investering gegarandeerd wordt terugverdiend, meestal al in minder dan tien jaar. Daarna profiteer je nog jaren van gratis duurzame energie!

Zonneboilersystemen

Voor zonneboilersystemen geldt een investeringssubsidie (ISDE). Deze subsidie geeft een tegemoetkoming voor de investering. Deze kan oplopen tot 40% de installatiekosten. Daarnaast is er voor grootschalige zonneboilerprojecten ook SDE++ subsidie beschikbaar.

2
Inkoop & Financiering

Naar deze stap >

3
Realisatie

Naar deze stap >

4
Service & Monitoring

Naar deze stap >

De klant vertelt

Het Spectrum

“Het Spectrum Vreedonk is nu toekomstbestendig”

ClimaRad

“Wij vinden het belangrijk om onze footprint te minimaliseren”

Boer Groep

“Ontzorging en service is waarom we voor PowerQ kiezen”

Bekijk alle cases