Stap 3. Realisatie Zonne-energie

De realisatie van uw zonne-energiesysteem neemt PowerQ graag voor haar rekening. Nadat alles zorgvuldig is onderzocht, berekent, ingekocht en gepland, zal de installatie plaatsvinden. Dit is een spannend proces waar al geruime tijd naartoe is geleefd. Verloopt alles naar wens? Duiken er onverwachte zaken op? De Energy Resultants van PowerQ zien erop toe dat het gehele proces soepel verloopt.

Één aanspreekpunt

PowerQ is verantwoordelijk voor de begeleiding en vult na het transparante selectieproces de rol van hoofdaannemer in, waarbij we het complete projectrisico van u overnemen. De installateur wordt door ons geselecteerd op professionaliteit, veiligheid en een minimale hinder bij de montage. Tijdens de installatie monitort onze inhouse projectmanager werkzaamheden, waarbij deze en uw accountmanager uw aanspreekpunten blijven.

Programma van Eisen

Als de systemen zijn geïnstalleerd, controleert PowerQ of de realisatie naar behoren is verlopen en de installatie correct is. De basis voor de controle zijn het Programma van Eisen en de constructieberekening. Als onze experts verbeterpunten waarnemen, gaat PowerQ hier per direct mee aan de slag.

Naar Stap 4: Service & Monitoring