Stap 4. Service & Monitoring Zonne-energie

Onze dienstverlening stopt niet nadat het zonne-energiesysteem is geïnstalleerd. Het is van belang dat het systeem naar behoren functioneert en de prestatie gewaarborgd blijft. Daarom houdt PowerQ een oogje in het zeil nadat u het systeem in gebruik neemt.

Kwaliteit verzekerd

Net als andere hardware hebben ook zonne-energiesystemen service en onderhoud nodig. Door dit eens in de paar jaar uit te voeren, blijft het rendement hoog en de kwaliteit verzekerd. Met goed onderhoud gaan zonnepanelen en zonnecollectoren al snel 30 jaar mee. Onderhoudskosten zijn relatief laag en betalen zich snel uit.

PowerQ ziet erop toe dat de zonnepanelen of zonnecollectoren het gewenste resultaat opleveren. Met onze tools heeft u zelf ook inzicht in de opbrengst van uw systeem. Wanneer zich een verstoring voordoet of het rendement afneemt, voeren onze experts onderzoek uit naar de oorzaak en lossen we het euvel op.

Wij regelen dit graag voor u

Gedurende 15 jaar ontvangt de klant SDE+ subsidie van de overheid. PowerQ regelt dit graag voor u, zodat u hier geen omkijken naar heeft. Daarnaast houdt PowerQ ook de overheid op de hoogte van de opbrengsten van het systeem, zoals verplicht is bij toekenning van de subsidie.

 

Terug naar Solar Home