Je Wil

Actief sturen op energie-efficiëntie

Energie en Gezond Ondernemerschap

Besparen op de energierekening betekent dat er direct meer budget is voor andere zaken in je onderneming. Bovendien heb je inzicht nodig in je energieverbruik om te weten waar je kunt verbeteren – financieel, maar ook qua footprint. Daarom is actief sturen op energieverbruik een groot agendapunt voor onze klanten. Maar hoe doe je dat? Hoe monitor je het verbruik? Hoe zet je stappen in energie-efficiëntie? Hoe ga je om met de nieuwe regelgeving omtrent de energietransitie en het Klimaatakkoord?

Energieverbruik monitoren: moet ik dat zelf doen of kan ik het ook outsourcen?

Meten is weten. Het monitoren van energieverbruik is de basis om actief te kunnen sturen op dit verbruik en mogelijke besparingen te realiseren. Het bieden van inzicht is op alle vlakken één van onze speerpunten bij PowerQ en onze energiemonitoringtool – PowerQ Sense – neemt hierin een centrale rol. Dit inzicht biedt handvaten om energiegebruik vervolgens te sturen. Zo kun je bijvoorbeeld technische aanpassingen maken, maatregelen nemen om te voldoen aan regelgeving of je statistieken benchmarken ten overstaan van de doelstellingen van de organisatie.
PowerQ 2-Get-There

Maar is inzicht alleen genoeg? Nee. Goed monitoren is een rol die continue aandacht vraagt in de organisatie. Die rol kost tijd en vraagt om flink wat ervaring om de data goed te kunnen interpreteren. Veel van onze klanten leunen daardoor op onze ervaring en vragen ons om die rol van energiecoördinator op ons te nemen. We monitoren, analyseren, leveren benchmarkdata, stellen energierapportages op, coördineren

maatregelen. Het mooie is, dat vinden we ontzettend leuk om te doen! Dit betekent dat jij je tijd en aandacht weer bij de zorg kunt houden én dat je deskundig advies krijgt over hoe je méér kunt verduurzamen en aan wet- en regelgeving kunt voldoen. Wanneer kunnen we voor jullie starten?

Energie-efficiëntie: hoe krijg ik mensen mee?

Efficiënter omgaan met energieverbruik gaat – naast monitoren – ook over gedrag. Dit betekent dat iedere individuele medewerker – van de backoffice tot accountmanagement – zich bewust dient te worden van welke gewoontes nu onnodig energie verbruiken. Voorbeelden? Denk aan het aanlaten van lampen. De verwarming die aanstaat in een lege vergaderruimte. Deuren die open staan. Simpele, alledaagse gewoontes die, wanneer iedereen bijdraagt, verschil maken. Daarnaast zijn er veel technische oplossingen die ervoor zorgen dat energie-efficiëntie minder mens-afhankelijk wordt. Hier adviseren we graag in.

Strengere regels en het klimaatakkoord: hoe ga je daarmee om?

Het is één van de grotere uitdagingen voor veel ondernemingen: hoe voldoe je aan de wet- en regelgeving vanuit de EU om de klimaatdoelstellingen te halen? Deze doelstellingen gaan over energiebesparing, energie-efficiëntie en verduurzaming.

Dit zijn de belangrijkste richtlijnen:

 • De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) schrijft voor aan welke energieprestaties gebouwen moeten voldoen.
 • De Energy Efficiency Directive (EED) omvat richtlijnen op het gebied van efficiënt omgaan met energie.
 • De Renewable Energy Directive (RED) houdt verband met hernieuwbare energie.

Het kan flink wat druk opleveren. Hoe kunnen wij helpen? Ten eerste door een grondige audit uit te voeren die tevens laat zien welke vooruitgang er al is geboekt. Ten tweede door deze adviezen te helpen implementeren in de organisatie.

In praktijk betekent dit bijvoorbeeld:

 • Organisaties met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en/of meer dan 250 medewerkers moeten elke vier jaar een energie-audit laten uitvoeren.
 • Bij een verbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas of aardgasequivalenten moet je vanuit de Milieuwet aan het Activiteitenbesluit voldoen.
 • Energiebesparingsmaateregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden, moeten uitgevoerd worden.

Thijs van Zon, Energy Officer
ClimaRad, ontwikkelaar en producent van slimme, energiezuinige ventilatiesystemen, verduurzaamt niet alleen gebouwen van andere organisaties, maar ook de eigen locatie in Oldenzaal. Sinds mei 2019 leveren 220 zonnepanelen van PowerQ het volledige dagelijkse stroomverbruik van ClimaRad.

“Wij zijn met ons bedrijf altijd al bezig geweest met het klimaat en het welzijn van de mens.”
Rutger Vasters
operationeel directeur ClimaRad

Wat voor concrete oplossingen zijn er rondom energieverbruik?

 • PV-systemen – lokaal opgewekte zonne-energie
 • WKK – lokaal opgewekte warmte en elektriciteit
 • PowerQuality – spanningsoptimalisatiesystemen met als resultaat een lager verbruik
 • Zonneboilers – lokaal opgewarmd tapwater
 • In-line heaters

Wat zijn de best keuzes voor mijn organisatie?

Het antwoord vinden op deze vraag, vergt een ontdekkingstocht die we samen aangaan. We bekijken dit vanuit meerdere invalshoeken en disciplines. Onze rol is om jou de juiste vragen te stellen en te adviseren, zodat we bij de juiste oplossing komen voor jouw organisatie. Dat begint met een eerste gesprek.