ZEBS Energie is het inkoopcollectief van PowerQ voor de zorg.

Op initiatief van PowerQ en Stichting ZEBS is ZEBS Energie opgezet. ZEBS Energie regisseert de energiezaken van grote marktpartijen in de zorg, leisure en de IT markt. Klanten kunnen het energiebeheer volledig outsourcen, van inkoop tot factuurbeheer. ZEBS energie reduceert de complexiteit in de energiemarkt en is daarmee een welkome energiepartner voor haar klanten.

PowerQ voert binnen ZEBS Energie de operationele zaken uit en de Raad van Ontwikkeling (RvO) van Stichting ZEBS houdt daarop toezicht. De kerntaak van de RvO is het waarborgen van de ZEBS Energie dienstverlening richting haar klanten.

Stichting ZEBS

Stichting ZEBS is een initiatief van Peter Hofman, financieel directeur van de zorggroep Lentis. De visie van de Stichting is om innovatieve initiatieven in de zorg bij elkaar te brengen. Bij deze initiatieven kunt u denken aan het samenbrengen van private en publieke partijen, verkennen van nieuwe duurzame investeringsmogelijkheden en het stimuleren van innovatie binnen de zorg. Nu de overheid met wijzigingen en bezuinigen in de zorg komt, zullen deze initiatieven van wezenlijk belang zijn om de markt nieuwe impulsen en perspectieven te bieden.

De voordelen van ZEBS Energie?

Werkwijze borgt zekerheid

Met u als klant stellen we een passende inkoopstrategie op. Deze is erop gericht een scherpe inkoopprijs te realiseren en risico’s zoals budgetoverschrijding te vermijden.

Uitstekende resultaten voor energie-inkoop

De uitgevoerde collectieve- en individuele inkoopstrategieën door ZEBS Energie hebben in de afgelopen jaren geleid tot besparingen oplopend tot 25% op de energiekosten van onze klanten.

Toegesneden full service concept

ZEBS Energie zorgt niet alleen voor een beter inkoopresultaat maar helpt ook met onder andere factuurcontrole, monitoring en budgettering.

Ervaren energie adviesbureau met toegewijde consultants

U krijgt een persoonlijke energie consultant die u ondersteunt bij al uw energievraagstukken.
Zebs werkt onder andere voor Dolfinarium, Walibi, Innovam, GGZ Noord Holland Noord, Florence en de van Mesdag kliniek

Bekijk onze klantcases

Controle over energiebeheer

Wij hebben gemerkt dat onze klanten het lastig vinden om de energiefactuur te controleren. De factuur is complex en heeft meerdere prijscomponenten van zowel de netbeheerder als van de leverancier. Zeker wanneer u meerdere locaties beheert

Een unieke applicatie

Zebs Energie heeft een unieke applicatie ontwikkeld om facturen beter te controleren en meer grip op energiebeheer te krijgen.

 • De applicatie controleert niet alleen de factuur maar bouwt deze exact na. Daardoor heeft u 99% zekerheid dat de factuur klopt.
 • Zelfs de meest complexe factuur is met 1 klik op de muis gecontroleerd.
 • U krijgt inzicht in verbruik op uurbasis en per locatie.
 • De applicatie wordt op uw specifieke wensen aangepast.

Energiepartner met zorg

Door de grilligheid en complexiteit van de energiemarkt is het erg lastig om voorspellingen te doen ten aanzien van de energieprijs.
Hoe zorgt u voor budgetzekerheid binnen uw organisatie in deze complexe markt? Hoe zorgt u dat uw budgetzekerheid gewaarborgd is en dat u tegelijkertijd lage tarieven betaalt voor gas en elektriciteit? Hoe gaat u om met administratieve en operationele kostenposten omtrent energie binnen uw organisatie?
ZEBS Energie is ontwikkeld binnen de zorg om u te ontzorgen in deze grillige en complexe energiemarkt. En dat is toch waar u naar op zoek bent?!

Onze dienstverlening

Waarom kiezen voor ZEBS Energie?

Werkwijze borgt zekerheid

Gezamenlijk met de deelnemers stellen we een passende inkoopstrategie op. Deze is erop gericht een scherpe inkoopprijs te realiseren en risico’s, zoals budgetoverschrijdingen, te vermijden. Om budgetzekerheid te krijgen, beginnen we samen het liefst vroeg met inkopen van elektriciteit en gas, vaak drie jaar voor levering. Op deze manier is ver van te voren bekend wat de energiekosten voor een bepaald jaar zullen zijn. Daarnaast worden de prijzen en het energiebudget vroegtijdig gecommuniceerd naar de deelnemers.

Uitstekende resultaten

De uitgevoerde collectieve- en individuele inkoopstrategieën door ZEBS Energie hebben in de afgelopen jaren geleid tot besparingen van 19% op de energiekosten van de huidige deelnemers.
ZEBS Energie onderstreept dat u, voor een goede prijs voor gas en elektriciteit, niet alleen afhankelijk wilt zijn van de marktbewegingen in de toekomst.

Toegesneden dienstverlening

ZEBS Energie zorgt niet alleen voor een beter inkoopresultaat voor haar klanten. Ook geeft ZEBS Energie ondersteuning bij het in orde houden van de energiezaken binnen de organisaties. De volgende diensten zitten in het ZEBS Energie pakket:

ZEBS Energie levert topkwaliteit

ZEBS Energie is een initiatief van PowerQ. PowerQ is een ervaren energie adviesbureau, actief sinds 2004. PowerQ helpt grote organisaties bij complexe interne en externe energiezaken, zoals advies, inkoop en projectmanagement. PowerQ onderscheidt in de markt door diepgaande energiekennis in combinatie met realisatiekracht in de praktijk.

Daarnaast hecht PowerQ veel waarde aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering binnen organisaties. Daarbij kan gedacht worden aan groen inkopen van elektriciteit (garanties van oorsprong GVO) en investeren in energiebesparingen.

Energiemarkt

Complexe energiemarkt

Door de grilligheid en complexiteit van de energiemarkt is het erg lastig om voorspellingen te doen ten aanzien van de energieprijs. Daar waar we in 2008 behoorlijke stijging hadden in de elektriciteitsmarkt, ligt de prijs voor elektriciteit nu, 4 jaar later, op een zeer laag niveau. En omgekeerd is de gasprijs in de afgelopen jaren sterk gestegen. Veel factoren hebben invloed op de daling of stijging van de prijzen op de elektriciteitsmarkt waarbij u kunt denken aan: nieuwe wetgeving (CO2 emissiehandel, nieuwe olie/gasvoorraden (schaliegas VS), innovatieve systemen, onvoorziene gebeurtenissen (voorbeeld kernramp Japan) etc. Niemand heeft grip op al deze gebeurtenissen. Hoe kunnen we onszelf dan positioneren zodat wij toch als een klein speler op de wereldmarkt goede prijzen kunnen realiseren nu én in de toekomst?

U als marktspeler

De markt biedt u verschillende opties om dit voor uw organisatie in te regelen, zoals: meedoen met een collectief, vaste prijs afspraken maken met de leverancier of zelf inkopen op de termijnmarkten. Echter, heeft u ook daarbij gedacht aan hoe u voor budgetzekerheid binnen uw organisatie in deze complexe markt zal zorgen? Hoe zorgt u dat uw budgetzekerheid gewaarborgd is en dat u tegelijkertijd lage tarieven betaalt voor gas en elektriciteit? Hoe gaat u om met administratieve en operationele kostenposten omtrent energie binnen uw organisatie?

Wat u moet weten over de energiemarkt

Collectief tenderen of een individuele strategie uitvoeren?

Het volgen van een individuele strategie is grotendeels afhankelijk van uw verbruiken. Een collectief zorgt ervoor dat u van de schaalvoordelen kunt profiteren. Sommige klanten hebben een ander verbruikersprofiel dan het collectief, waardoor het gunstiger kan zijn om een individuele strategie te volgen. Meer weten wat voor uw de beste optie is? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Mijn contract verloopt, nu al nadenken over de toekomst?

Nu al nadenken over de toekomst zal niet ertoe leiden dat u nu meteen inkoopt in de markt. Het zorgt ervoor dat u ruim van te voren op de markt kunt schakelen. Verstandig is om 3-5 jaar vooruit te beginnen met tenderen, waarna u eenvoudig kunt anticiperen op de prijsdalingen in de markt. Vergeet niet dat uw prijs grotendeels wordt bepaald door het inkoopmoment! Onze slimme adviseurs houden voor u dagelijks de markt in de gaten. U kunt nu informeren voor de tendercondities van de komende tender.

Wat is mijn voordeel als ik klant word?

ZEBS energie heeft voor haar klanten significante kosten reducties gerealiseerd (zie klantcases). Echter hield het daar niet bij op. Wij bieden onze klanten een fullservice paket (zie service) waarmee we u volledig ontzorgen. Wilt u inventariseren wat uw voordeel is. U kunt vrijblijvend een energie inkoop scan aanvragen. Wilt u een persoonlijke toelichting, dan kunt u contact met ons opnemen.

Energie-inkoop met ZEBS Energie

Wat wij voor u kunnen betekenen

ZEBS Energie verzorgt voor u de onderhandelingen met de leveranciers evenals de goede uitvoering en borging van de inkoopstrategie. De adviseurs van ZEBS Energie stellen samen met u een strategie op waarbij een scherpe inkoopprijs en een laag risico centraal staan. ZEBS zal u adviseren welke strategie het best bij uw organisatie past. We kijken hierbij naar het effect van energieprijsstijgingen op uw budget. Op basis hiervan bepalen we de uitgangspunten voor het kiezen van de optimale inkoopmomenten. De uitgangspunten leggen we vast, zodat u profiteert van prijsdalingen en beschermd bent tegen grote prijsstijgingen zonder zelf actief de marktprijzen te hoeven volgen. ZEBS biedt de mogelijkheid niet eenmalig een prijs vast te klikken maar periodiek volumes in te kopen zodat voorkomen wordt op het verkeerde moment in te kopen bij grote prijsschommelingen.

Hoe ziet zo'n proces eruit?

 • Opzeggen contracten huidige leveranciers;
 • Uitvoeren tender, hierbij houden we rekening met elementen als volume flexibiliteit, opslag, transport. Dit bespreken we samen met u.
 • Na de gunning bespreken en stellen we de click strategie samen vast;
 • Wij voeren de inkoopstrategie uit gedurende de inkoopperiode. Ieder kwartaal ontvangt u een voortgangsrapportage met daarin de bereikte prijzen;
 • In september/oktober voordat het eerste leveringsjaar start zullen wij gezamenlijk een lijst opstellen van de leveringspunten welke geswitcht moeten worden;
 • Per 1 januari van het betreffende leveringsjaar vindt de switch naar de nieuwe leverancier plaats;
 • Begin januari zullen wij de nieuwe contractcondities van de netbeheerder en leverancier toevoegen in EDW;
 • Jaarlijks zullen wij adviseren over de contractcapaciteiten richting de netbeheerders.

Individuele inkoopstrategie

Heeft u een jaarlijkse volume van minimaal 1.000.000 m3 voor gas of minimale elektriciteitsverbruik van 3.000.000, dan kunnen we voor u een tender op maat uitschrijven.

Samen met u bepalen we de inkoopcondities en stellen we een inkoopstrategie samen. Hierbij houden we rekening met de risico’s in de markt en het effect van deze risico’s op uw energiebudget.

Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Meer over Energie-inkoop

Collectieve energie-inkoop

In de afgelopen jaren heeft het ZEBS collectief 15% tot 25% gunstigere inkoopresultaten bereikt dan de gemiddelde collectieven in de markt. Afhankelijk van uw inkoopvolume, kunt 10.000 tot 100.000 euro’s besparen op uw energie inkoop.

Doe nu mee met het collectief tender en profiteer op dit moment van de gunstige condities!

 • Historisch lage elektriciteitsmarkt
 • Aanzienlijke inkoopvolume
 • Inschrijf korting lopend tot 30%

Factuurcontrole

Efficiënte controle

ZEBS Energie biedt u een unieke monitoringsapplicatie waarmee verbruik gegevens van grootverbruik locaties per uur inzichtelijk worden gemaakt. Deze applicatie is uniek omdat het verder gaat dan alleen monitoring van het verbruik. Ook bouwt de applicatie de leveranciers, – en netbeheerdersfacturen exact na, waarmee nauwkeurig de facturen kunnen worden gecontroleerd.

Op basis van uw specifieke wensen kunnen er nieuwe functies aan de applicatie worden toegevoegd. U krijgt volledige toegang tot de applicatie. Dit betekent dat u te allen tijde zicht heeft op de operationele processen die door ZEBS Energie zullen worden uitgevoerd. De implementatie en het actueel houden van EDW zal continue verzorgd worden door ZEBS Energie.

De unieke monitoringsapplicatie EDW biedt verder de volgende voordelen voor haar gebruikers:

 • Verhoging van efficiency binnen organisatie voor de controles van energiefacturen;
 • Nauwkeurige en preventieve controle van leveranciers, -en netbeheerdersfacturen waarmee foute facturen eenvoudig kunnen worden achterhaald;
 • In één oogopslag accorderen van facturen op basis van daadwerkelijke meetdata;
 • Mogelijkheid om automatisch energie budgetten op te stellen;
 • Administratieve kostenreducties
 • Overzichtelijke verbruikersprofielen, waarmee u gunstigere condities kunt realiseren bij inkooptenders.

Benodigdheden factuurcontrole?

 • Contract met netbeheerder
 • Contract met meterbedrijf
 • Grootverbruik: maandfacturen plus eindafrekening (leverancier + netbeheerder)
 • Kleinverbruik: voorschotfactuur van 1 maand plus eindafrekening
 • Meetwaarden van de leverancier
 • WOZ beschikking
 • Machtiging voor opvragen van gegevens bij leverancier en netbeheerder

Plan van Aanpak

 • Opvragen meetgegevens voor elektriciteit en gas
 • Contractcondities inpassen in EDW
 • Meetgegevens inladen in EDW
 • EDW bouwt automatisch de facturen na
 • In één oogopslag kunt u de juistheid van uw facturen controleren!
Meer over Factuurcontrole

Monitoring met ZEBS Energie

ZEBS Energie biedt u een unieke monitoringsapplicatie waarmee u uw grootverbruik locaties kunt monitoren. Het goed in kaart brengen van uw verbruiken kan tot significante voordelen leiden voor uw organisatie.

Voordelen van Monitoren

Allereerst kunt u, doordat u goed inzicht heeft in uw verbruikerspatroon op locatie, gunstigere voorwaarden creëren bij de inkoop van energie. Leveranciers kunnen een lager opslag aanbieden, indien zij exact weten wat u per uur per dag verbruikt.

Ten tweede kunt u de gecontracteerde capaciteiten in uw contracten optimaliseren. Wij merken dat deze capaciteiten bij veel organisaties te hoog zijn gecontracteerd. Met EDW heeft u exact inzicht in hoe hoog uw maximale piekbelasting is en ook dus inzicht in wat uw ideale gecontracteerde capaciteit moet zijn.

Ten derde kunt u door het monitoren uw energiefacturen exact controleren. Hiermee heeft u een tool in de hand om zowel de leverancier als de netbeheer te toetsen. Zie voor nadere toelichting: factuurcontrole.

Mutatiebegeleiding

ZEBS Energie houdt middels haar eigen ontwikkelde portaal uw huidige bestand van locaties bij. Dit houdt in dat aan-en afvoer van locaties volledig door ZEBS Energie worden beheerd. Hiermee heeft u geen zorgen of uw locaties op de juiste datum worden geswitcht. Ook bespaart u daarbij de bijkomende administratieve rompslomp.

Meer over Monitoring