Je wil

Energie & Verduurzaming in de Zorg

Duurzame Zorg

Inmiddels is het duidelijk dat verduurzamen geen hype is. Het is een speerpunt in het energiebeleid waar iedere professional – van vastgoedmanager tot HSEQ-manager – actief mee bezig is. Zonnepanelen, groene energie, e-mobility, energie-efficiency zijn concrete oplossingen. Maar hoe zit het met regelgeving? Nog belangrijker: hoe maak je een solide plan? We nemen je op deze pagina mee in de verschillende elementen die invloed hebben op verduurzaming in jouw zorginstelling.

Een plan maken om te verduurzamen:
waar moet ik op focussen?

Het duurzaamheidsplan

Een goed plan kijkt niet alleen naar de technische elementen van verduurzamen, maar ook naar de menselijke kant van het verhaal. Duurzamer omgaan met energie is immers ook mensenwerk. Dat vraagt om gedragsverandering. Hoe creëer je sneller draagvlak in de organisatie zodat verduurzaming ervaren wordt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Dat is de vraag die wij willen beantwoorden in een energiebeleid voor jullie zorginstelling. We doen interviews, houden workshops, werken een plan uit en zorgen voor de implementatie.

Monitoren en Sturen

Verduurzamen is een continu proces waar actieve sturing op nodig is. Het gaat hier om monitoren, mogelijke technische aanpassingen maken, conformeren aan regelgeving, en benchmarken . Het is de rol van de energiecoördinator om hierop in te zetten. Is dat iets waar je zelf tijd en aandacht aan wil besteden? Of kunnen wij die rol op ons nemen?

Zonnepanelen, wat zijn de afwegingen?

De keuze voor zonnepanelen is voor veel zorginstellingen heel aantrekkelijk. Terecht, want het zorgt ervoor dat het energiebudget kan worden aangepast en er meer geld naar de zorg zelf kan. Je boort immers een energiebron aan die op korte en lange termijn voor besparing zorgt.

Een goede afweging voor zonnepanelen gaat verder dan besparing, financiering en subsidies; het gaat ook over een goed plan, techniek, implementatie, service en monitoring. Maar bovenal gaat het over kwaliteit en veiligheid; dat heeft voor ons tijdens de realisatie én ook daarna met het onderhoud de focus.

“Wij hadden het Parijs-akkoord in ons achterhoofd en wilden forse CO2-besparingen op onze complexen realiseren. PowerQ dacht in maatwerk oplossingen per locatie. Zo zijn er bijvoorbeeld glas-glas panelen geplaatst op locatie Vivaldi omdat dit een locatie is waar Fundis de focus legt op lange-termijn-verduurzaming.”
Ingrid van Dam
milieucoördinator bij Fundis

Hoe kun je subsidies aanvragen?

Wanneer je een investeringsplan hebt gemaakt op het gebied van energie en verduurzaming, raden we altijd aan om een gesprek met een adviseur van PowerQ te houden. Waarom? Omdat we kunnen aangeven of er eventuele subsidies, zoals ISDE, mogelijk zijn. Hierdoor kan het zijn dat je minder eigen budget nodig hebt. Samen met jou nemen we dan alle mogelijkheden door. Ook kunnen we aangeven of je ergens nog vrijstelling kunt krijgen voor energiebelasting. Dat kan bijvoorbeeld voor warmtekrachtkoppelingen of als je een ANBI-status hebt.

Groene energie inkopen: welke afwegingen moet ik maken?

Groene energie is door de klimaatdoelstellingen hoog op de agenda gekomen. Terecht ook; deze energie is grenzeloos. Je weet alleen niet wat er uit het stopcontact komt. Om dit te reguleren dient groene energie aan bepaalde voorwaarden te voldoen; groencertificaten (GvO’s, Garanties van Oorsprong) verzekeren je vervolgens ervan dat de energieproducent aan de eisen voldoet. Deze energieproducenten worden door onafhankelijke instanties gecontroleerd.

Geverifieerde Groencertificaten

Wat wij voor je kunnen doen? Wij regelen geverifieerde groencertificaten voor je of certificaten om de CO2-footprint te compenseren. Dit doen we door een account te openen bij CertiQ op jullie naam. Dat begint met een vergroeningsbudget, waarin we samen een goede verdeling maken van de verschillende energiebronnen. Je maakt je eigen mix tussen water, wind en zon. Daarna onderzoeken we welke leveranciers het beste aanbod hebben. Hier hebben wij geen enkele belang bij; we zijn volledig onafhankelijk.

“Een goede strategie richt zich op de lange termijn – zelfs wanneer je binnen deze strategie ervoor kiest om op korte termijn in te kopen. Hoewel quick wins heel aantrekkelijk klinken, zien wij dat dit op termijn alleen maar voor hogere kosten en onvoorspelbaarheid zorgt”
Samira de Groot
Portfoliomanager inkoop PowerQ
Groene energie voor jullie organisatie?

Is investeren in e-mobility de keuze voor nu?

Heel Nederland is een stuk bewuster geworden van de invloed van autovervoer op het milieu. Ineens zijn er 170.000 elektrische auto’s in ons land. Dat wordt alleen maar meer. Maar wat betekent dat voor jouw zorginstelling en verduurzaming? Kijkend naar de toekomst is de kans groot dat zowel zorgmedewerkers als bezoekers verwachten dat je een laadmogelijkheid biedt tijdens hun verblijf. Hoe maak je het mogelijk om energie te leveren aan mensen die elektrisch rijden?

Als het gaat om e-mobility zijn er meerdere aspecten waar je aan moet denken. Naast het financiële plaatje, wil je ook goed nadenken over de juiste techniek, software, implementatie en administratie. De energie die je afneemt én verkoopt aan de gebruiker kun je bovendien op verschillende manieren inkopen – individueel of collectief. Het zijn nogal wat zaken die aandacht vragen, zodat je slimme keuzes kunt maken. Dit bespreken we graag met je, zodat je zelf kunt kiezen hoe je deel wil nemen aan het PowerQ Charge Collective Program (PCCP).

Laten we samen onderzoeken hoe deze stap in e-mobility bij jouw zorgorganisatie past

Een business case voor
duurzame energieopwekking

Verduurzamen gaat gepaard met investeringen doen. Naast de wil om te verduurzamen is rendement ook belangrijk. Hoe breng je dat rendement in kaart? Een dergelijke business case kunnen wij voor je ontwikkelen. We schetsen een totaalplaatje ten opzichte van het investeringsbesluit. Daarin nemen we de verschillende opties mee, geven we een helder overzicht van de kosten én doen we diverse aanbevelingen voor jullie specifieke organisatie en doelstellingen. Met deze business case krijg je een compleet verhaal om je beslissing op te baseren.

Hoe kun je efficiënter met energie omgaan?

Geld dat niet naar energie hoeft te gaan, wordt beschikbaar voor de zorg zelf. Efficiënter omgaan met energie heeft dus direct effect op de zorg die je biedt. Ja, dit gaat over verduurzamen, én het gaat over het sturen van energieverbruik.

Aan welke regelgeving moet je voldoen?

Het is één van de grotere uitdagingen voor veel zorginstellingen: hoe voldoe je aan de wet- en regelgeving om de klimaatdoelstellingen te halen? Deze doelstellingen gaan over energiebesparing, energie-efficiency en verduurzaming.

Dit zijn de belangrijkste richtlijnen:

  • De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) schrijft voor aan welke energieprestaties gebouwen moeten voldoen.
  • De Energy Efficiency Directive (EED) omvat richtlijnen op het gebied van efficiënt omgaan met energie.
  • De Renewable Energy Directive (RED) houdt verband met hernieuwbare energie

In praktijk betekent dit bijvoorbeeld:

  • Organisaties met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en/of meer dan 250 medewerkers moeten elke vier jaar een energie-audit laten uitvoeren.
  • Bij een verbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas of aardgasequivalenten moet je vanuit de Milieuwet aan het Activiteitenbesluit voldoen.
  • Energiebesparingsmaatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden, moeten uitgevoerd worden.

Het kan flink wat druk opleveren. Hoe kunnen wij helpen? Ten eerste door een grondige audit uit te voeren die tevens laat zien welke vooruitgang er al is geboekt. Ten tweede door deze adviezen te helpen implementeren in de organisatie.

Verduurzamen is een must voor iedere organisatie. En in de zorg is dat niet anders. Ten eerste om op die manier de footprint van de organisatie op de wereld te verkleinen en ten tweede om aan de internationale wet- en regelgeving te voldoen. We helpen je graag in dit proces. Wat kunnen we voor jou doen?