468
zonnepanelen

145.080
Wp totaal vermogen

38
huishoudens verbruik

500
retourtjes Parijs vermeden CO2

468
zonnepanelen

145.080
Wp totaal vermogen

38
huishoudens verbruik

500
retourtjes Parijs vermeden CO2

De bewoners van zorgcentrum Vreedonk krijgen sinds augustus schone energie uit de stopcontacten. Op het dak zijn 468 zonnepanelen geplaatst. De locatie is een onderdeel van Stichting Het Spectrum, zorgaanbieder in Dordrecht. Bestuurder Jurjen Sponselee: “We willen onze verantwoordelijkheid pakken en de businesscase is goed.”

Het Spectrum is in verandering. Met twee grote verpleeghuizen, diverse ontmoetingscentra, (thuis)zorg in de wijk en een totaal van zevenhonderd appartementen, is de zorgaanbieder een speler van belang in het Dordtse, ook als het om vastgoed gaat. Door de snel veranderende zorgbehoefte – denk aan vergrijzing van de babyboomers, nieuw beschikbare technologieën en verschuiving van verzorging naar verpleging – is de noodzaak tot vernieuwing en modernisering sterk. En wie vastgoed zegt, zegt energiehuishouding. Snel veranderende vastgoedeisen plus de fundamentele omwentelingen in het Nederlandse energiehuis vragen om een integrale benadering.

Jurjen Sponselee

“Duurzaamheid wordt een vaste component van het vastgoedbeleid.”

Jurjen Sponselee - Bestuurder Stichting Het Spectrum

Investeren in vernieuwing

Sponselee: “Het Spectrum is verantwoordelijk voor kwetsbare ouderen. De afgelopen jaren is in Nederland een groot hiaat ontstaan tussen thuiszorg en het verpleeghuis. De overheid stimuleert thuis wonen, waardoor het traditionele verzorgingshuis is verdwenen. Wij lijmen dat zoveel mogelijk door zorg aan te bieden over de gehele linie, bijvoorbeeld door ontmoetingscentra te openen voor mensen die op zichzelf wonen en alleen zijn, maar ook door onze zorgcentra te focussen op verpleging. Om tegemoet te blijven komen aan de moderne zorgvraag, gaan we komende tijd investeren in vernieuwing van onze locaties. Duurzaamheid wordt daarbij een vast component van het vastgoedbeleid. We willen onze verantwoordelijkheid pakken en de locatie Vreedonk bewijst dat een goede businesscase mogelijk is.”

Schone energie

De 468 zonnepanelen leveren het zorgcentrum een hoeveelheid schone energie op dat is te vergelijken met het verbruik van 38 huishoudens. De vermindering van CO2-uitstoot die dat jaarlijks oplevert, staat gelijk aan 500 vliegretourtjes Parijs. “Vreedonk is nu toekomstbestendig”, vervolgt de bestuurder. “Het pand is gemoderniseerd, we wekken onze eigen stroom op en gas wordt net als de rest van de benodigde elektriciteit voor Het Spectrum strategisch ingekocht.”

De bewoners

De installatie verliep vlot. Projectleider zonne-energie Tom van den Oetelaar: “De installatie was binnen twee weken afgerond, inclusief de aanleg van elektra, zoals de omvormers die nodig zijn om de stroom geschikt te maken voor het huisnetwerk.” Sponselee: “Onze adviseur gebouwenbeheer gaf aan dat we goed zijn ontzorgd en dat er rekening is gehouden met de bewoners. Ik weet dat het een uitdaging is om tijdens bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk hinder te voorkomen.”

Trend

Jaap van Kriekingen, bij PowerQ verantwoordelijk voor het account, ziet een duidelijke trend in de zorgsector. “Door elektriciteit via de zon op te wekken, kan Het Spectrum op den duur meer geld besteden aan de zorg van haar bewoners. We merken dat meer zorgcentra in Nederland deze investering in verduurzaming willen maken, want de vraag stijgt. Ook zien we dat men zich steeds vaker realiseert dat fundamentele aanpassingen als eigen opwek aanpassingen vergen aan je inkoopstrategie. Daarom is het goed dat Het Spectrum energie in één hand heeft gelegd.”

Lees ook: “Zonnig” project Spectrum in het nieuws

Kom in contact met de Energy Resultant:

Jaap van Kriekingen

“We zien dat men zich steeds vaker realiseert dat fundamentele aanpassingen als eigen opwek aanpassingen vergen aan je inkoopstrategie.”

Jaap van Kriekingen - Manager Accounts
Neem contact op!