ClimaRad

ClimaRad, ontwikkelaar en producent van slimme, energiezuinige ventilatiesystemen, verduurzaamt niet alleen gebouwen van andere organisaties, maar ook de eigen locatie in Oldenzaal. Sinds mei 2019 leveren 220 zonnepanelen van PowerQ het volledige dagelijkse stroomverbruik van ClimaRad. Met een verwachte jaaropbrengst van 55.000 kWh aan zonnestroom – goed voor zo’n zeventien huishoudens – reduceert de firma ruim 29 ton CO2. per jaar.

 

Klant:

ClimaRad

Website:
Oplevering:

2019

Industrie:

Duurzaamheid

Snelle terugverdientijd met zonnepanelen van PowerQ

“Wij zijn met ons bedrijf altijd al bezig geweest met het klimaat en het welzijn van de mens”, vertelt Rutger Vasters, operationeel directeur van ClimaRad. “Wij geloven in een gezond binnenklimaat en maximale energiebesparing. Op basis van sensoren wordt automatisch de benodigde hoeveelheid ventilatie bepaald. Wij hebben veel klanten in de zorgsector, voor hen is een gezond en comfortabel binnenklimaat nóg belangrijker dan voor andere doelgroepen, maar ook reductie van energieverbruik en een verantwoorde omgang met het milieu spelen een grote rol in hun keuze.”

Wij zijn met ons bedrijf altijd al bezig geweest met het klimaat en het welzijn van de mens”, vertelt Rutger Vasters, operationeel directeur van ClimaRad. “Wij hebben veel klanten in de zorgsector, waar reductie van energieverbruik en een verantwoorde omgang met het milieu een belangrijke rol speelt.
Om onze eigen energievoorziening ook zo duurzaam mogelijk te realiseren maken we gebruik van een warmtepomp en hebben we laadpalen staan. Om volledig energieneutraal te zijn besloten we ook zonnepanelen te installeren.”

Rutger Vasters – Operationeel directeur ClimaRad

Subsidieaanvraag

Adviseur duurzame energie Harm Speksnijder heeft het project vanuit PowerQ van begin tot eind gecoördineerd. Vasters: “Harm heeft ons goed begeleid en geadviseerd, bijvoorbeeld over het type panelen en het voorkomen van piekstroom. Hij heeft de inkoop gedaan en de installatie begeleid. In het voortraject heeft PowerQ de subsidieaanvraag voor ons gedaan.”

Organisaties komen uitsluitend in aanmerking voor de Subsidie Duurzame Energie (SDE) wanneer zij een grootverbruikaansluiting op het net hebben. Bij ClimaRad was daarvan nog geen sprake. Daarom werkte PowerQ op basis van het totale financiële plaatje twee businesscases uit, waarbij de bestaande situatie zonder SDE werd vergeleken met een verzwaring van de aansluiting mét de subsidie. Hier combineerde PowerQ de inhouse kennis en kunde op het gebied van zonne-energiesystemen met vijftien jaar energie-inkoopexpertise. De calculaties maakten helder dat de verzwaringsoptie de meest rendabele is.

Volledig energieneutraal

“Onze eigen energievoorziening willen wij ook zo duurzaam mogelijk realiseren. We maken gebruik van een warmtepomp en hebben laadpalen staan. Met de installatie van de zonnepanelen zijn wij volledig energieneutraal.” De investering betaalt zich na maximaal zeven jaar terug. Vasters: “Maar de besparing op energiekosten is voor ons niet de belangrijkste overweging. Wij vinden het belangrijk om onze CO2-footprint te minimaliseren.”

Klimaatambities

Voor ClimaRad houdt de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering hier niet op. Vasters: “ClimaRads klimaatambities stoppen niet bij de Nederlandse grens. Het plan is om ook de productie in Sarajevo te verduurzamen, want ook hier streven wij naar maximale energiebesparing.”