Dolfinarium
Het Dolfinarium te Harderwijk is een amusementspark met in de hoofdrol diverse zeedieren, in het speciaal dolfijnen. In 1965 werd in Harderwijk het eerste dolfinarium van Nederland voor het grote publiek geopend, met als doelstelling: “Het Nederlandse volk respect en ontzag laten kweken voor deze meest bijzondere en mythische zeezoogdieren.” Vandaag de dag is het Dolfinarium in Harderwijk het grootste zeezoogdierenpark van Europa en trekt het jaarlijks honderdduizenden bezoekers.
Klant:

Dolfinarium

Website:
Oplevering:

2010

Industrie:

Leisure

Langetermijnvisie voor energie
Energie is een belangrijk onderdeel van het Dolfinarium. De energie wordt voor een groot deel gebruikt om de waterbassins van aanwezige dieren op de juiste temperatuur te houden. Als gevolg van beoogde uitbreiding zal het Dolfinarium in de toekomst nog meer energie gaan verbruiken. Het Dolfinarium hanteert een langetermijnvisie als het gaat om energie streeft ernaar om in de eigen energiebehoefte te voorzien. Ferry Kouer, general manager bij Dolfinarium, vertelt over de ontwikkelingen bij het Dolfinarium en de samenwerking met PowerQ.
“De inkoopstrategie van PowerQ beperkt het risico van prijsschommelingen en is daarmee budgetvriendelijker.”

Ferry Kouer – general manager Dolfinarium

WKK-scan en implementatie

PowerQ onderzocht door middel van een WKK-scan het rendement van vier mogelijke scenario’s. Hierbij werden de kosten en baten geanalyseerd van zowel het reviseren van de bestaande WKK’s als het installeren van nieuwe WKK’s. Uiteindelijk werd gekozen voor het meest lucratieve scenario, het installeren van twee nieuwe WKK’s. PowerQ heeft vervolgens zorg gedragen voor de projectbegeleiding tot en met de installatie van de WKK’s.

 
Resultaten

Door de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit wordt er energie bespaard ten opzichte van afzonderlijke opwekking. Over het algemeen wordt de vrijgekomen warmte in een elektriciteitscentrale weggekoeld met rivier- of zeewater. Met een WKK wordt deze restwarmte wel nuttig ingezet voor ruimteverwarming van de locatie. Door te kiezen voor het installeren van twee nieuwe WKK installaties stoot het Dolfinarium nu 22% minder CO2 uit ten opzichte van de oude situatie. Daarnaast bespaart het Dolfinarium 20% op haar energiekosten door de efficiëntere opwek. Dit maakte het mogelijk om de investering in een relatief korte periode terug te verdienen (minder dan 5 jaar).

 
PowerQ en het Dolfinarium in de toekomst

In de toekomst kan PowerQ van nog meer waarde zijn voor het Dolfinarium. Het onderwerp energie staat tegenwoordig namelijk een stuk hoger op het prioriteitenlijstje. “Daarnaast speelt uiteraard mee dat er vandaag de dag sowieso meer aandacht is voor vergroening”, vervolgt Kouer. PowerQ kan het Dolfinarium hierbij ondersteunen door de toepassingsmogelijkheden voor zonnepanelen en windturbines te onderzoeken. Mocht het Dolfinarium vervolgens kansen zien, dan kan PowerQ het Dolfinarium vervolgens met raad en daad bijstaan bij de realisatie van haar duurzaamheidsambities.

Goed op weg

Het Dolfinarium is een voorbeeld van één van de lange termijnrelaties die PowerQ heeft. Energievraagstukken raken nooit op en innovatie is altijd mogelijk. Kouer is daarom zeer tevreden over de samenwerking met PowerQ. Kouer: “Het Dolfinarium werkt al zes jaar met PowerQ samen en doet dat nog steeds naar volle tevredenheid. We vinden PowerQ een betrouwbare partij met veel kennis van energie die we iedere organisatie zouden aanbevelen.”