Zorgbalans
Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie die verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling en revalidatie aanbiedt. Bij Zorgbalans werken zo’n 2700 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers. Zorg wordt verleend bij mensen thuis of in de ontmoetings- en woonzorgcentra. Zorgbalans heeft 11 woonzorglocaties. De organisatie is actief in Kennemerland, de IJmond en de bollenstreek.
Klant:

Zorgbalans

Website:
Klant sinds:

2005

Industrie:

Zorg

In 2020 20% minder CO2 uitstoot

Zorgbalans kwam voor het eerst in aanraking met PowerQ in 2005, toen PowerQ de exploitatie van twee  WKK installaties ging verzorgen. In 2011 kwam echter de grote uitdaging. Rob Huijsmans, manager vastgoed bij Zorgbalans, legt uit wat deze uitdaging inhield. Huijsmans: “In 2011 presenteerde Nederland de 20-20-20 doelstellingen voor 2020: In 2020 moet er 20% minder energiegebruik zijn en 20% minder CO2 uitstoot t.o.v. 1990. Als Zorgbalans wilden wij minimaal voldoen aan deze klimaatdoelstelling. Naast kostenbesparing speelt onze maatschappelijke verantwoordelijkheid een rol in het besluit om de doelstelling over te nemen: op 1 april 2011 heeft Zorgbalans daarom tot doel gesteld om in de periode 1 april 2011 tot en met 2020 het energiegebruik met 20% per m2 te verminderen.”

Om deze doelstelling te behalen is in samenwerking met PowerQ het project “Energiezorg” opgezet. De essentie van het Energiezorg project is het beheersen van energiegebruik en daarmee het continue verbeteren van de energie-efficiency en het vasthouden van gerealiseerde besparingen. Naast het implementeren van diverse technische maatregelen omvat het project ook structurele organisatorische en gedragsmaatregelen.

“Omdat het project van dergelijk grote omvang was hebben we PowerQ ingeschakeld om het project te begeleiden, zodat wij ons konden concentreren op de zorgverlening.”

Rob Huijsmans

Project energiezorg

Om potentiele besparingen in kaart te brengen is uitgegaan van een 0-meting in 2010. Vergeleken met het landelijk gemiddelde was de energieprestatie van Zorgbalans voor elektriciteitsverbruik slecht. Om erachter te komen waar eventuele verbeterpunten zaten met betrekking tot energie-efficiency, zijn er door PowerQ  gebouwanalyses uitgevoerd bij verschillende locaties.

Uit deze onderzoeken bleek dat op veel locaties niet efficiënt werd omgegaan met energiegebruik. Zo ontbrak het aan goede isolatie en waren veel technische installaties verouderd. Daarnaast was het verwarmings- verlichtingsgebruik niet efficiënt ingesteld. Op basis van deze bevindingen heeft PowerQ een aantal technische maatregelen geïdentificeerd waarmee effectief energie bespaard kon worden.

Huijsmans: “De afgelopen jaren hebben we al veel duurzame maatregelen getroffen, zoals het installeren van zuinigere cv-ketels, het aanbrengen van isolatie en het toepassen van energiezuinige ledverlichting. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de energie die we gebruiken duurzaam wordt ingekocht en – waar mogelijk duurzaam wordt opgewekt. Sinds 2014 kopen we energie in via het inkoopcollectief van PowerQ en in 2017 besloten we om ons elektraverbruik te vergroenen met windenergie”.

In 2016 zijn twee zonnepanelenprojecten van start gegaan. PowerQ heeft voor de locatie Houttuinen in Haarlem en Heemhaven in Heemstede zorg gedragen voor de algehele projectbegeleiding van het installeren van bij elkaar 265 zonnepanelen, samen goed voor een capaciteit van gemiddeld 22 huishoudens.

Daarnaast is er gewerkt aan gedragsverandering om het energie bewustzijn en het verbruik te verlagen bij zowel bewoners als medewerkers. Er zijn informatieve middagen georganiseerd en campagnes gevoerd waarin energiebesparing op een positieve manier onder de aandacht is gebracht.

Resultaten

Als gevolg van de maatregelen die over de jaren heen zijn ingevoerd, heeft Zorgbalans uitstekende resultaten geboekt met betrekking tot energiebesparing en liggen zij op schema wat betreft de doelstelling. T.o.v. 2010 is het gasverbruik met 18% afgenomen en het elektriciteitsverbruik met 17%.

Als gevolg van het inkopen van groene energie en een daling van het energieverbruik wordt er door Zorgbalans nu ook een stuk minder CO2 uitgestoten. Zorgbalans heeft vergeleken met 2010 ruim 6.000.000 kg minder CO2 uitgestoten. Dit staat gelijk aan de uitstoot van zo’n 1363 huishoudens.

Goed op weg

Doordat het energiegebruik dusdanig kon worden teruggebracht en PowerQ voor gunstige prijzen wist in te kopen met het inkoopcollectief, zijn vele kosten Zorgbalans bespaard.