Case: Het Spectrum

Oplevering 2017

Industrie: zorg

Klant: Spectrum

De bewoners van zorgcentrum Vreedonk krijgen sinds augustus schone energie uit de stopcontacten. Op het dak zijn 468 zonnepanelen geplaatst. De locatie is een onderdeel van Stichting Het Spectrum, zorgaanbieder in Dordrecht. Bestuurder Jurjen Sponselee: “We willen onze verantwoordelijkheid pakken en de businesscase is goed.”

Het Spectrum is in verandering. Met twee grote verpleeghuizen, diverse ontmoetingscentra, (thuis)zorg in de wijk en een totaal van zevenhonderd appartementen, is de zorgaanbieder een speler van belang in het Dordtse, ook als het om vastgoed gaat. Door de snel veranderende zorgbehoefte – denk aan vergrijzing van de babyboomers, nieuw beschikbare technologieën en verschuiving van verzorging naar verpleging – is de noodzaak tot vernieuwing en modernisering sterk. En wie vastgoed zegt, zegt energiehuishouding. Snel veranderende vastgoedeisen plus de fundamentele omwentelingen in het Nederlandse energiehuis vragen om een integrale benadering.

Schone energie

De 468 zonnepanelen leveren het zorgcentrum een hoeveelheid schone energie op dat is te vergelijken met het verbruik van 38 huishoudens. De vermindering van CO2-uitstoot die dat jaarlijks oplevert, staat gelijk aan 500 vliegretourtjes Parijs. “Vreedonk is nu toekomstbestendig”, vervolgt de bestuurder. “Het pand is gemoderniseerd, we wekken onze eigen stroom op en gas wordt net als de rest van de benodigde elektriciteit voor Het Spectrum strategisch ingekocht.”

De klant

Jurjen Sponselee

Het Spectrum is verantwoordelijk voor kwetsbare ouderen. De afgelopen jaren is in Nederland een groot hiaat ontstaan tussen thuiszorg en het verpleeghuis. De overheid stimuleert thuis wonen, waardoor het traditionele verzorgingshuis is verdwenen. Wij lijmen dat zoveel mogelijk door zorg aan te bieden over de gehele linie, bijvoorbeeld door ontmoetingscentra te openen voor mensen die op zichzelf wonen en alleen zijn, maar ook door onze zorgcentra te focussen op verpleging. Om tegemoet te blijven komen aan de moderne zorgvraag, gaan we komende tijd investeren in vernieuwing van onze locaties. Duurzaamheid wordt daarbij een vast component van het vastgoedbeleid. We willen onze verantwoordelijkheid pakken en de locatie Vreedonk bewijst dat een goede businesscase mogelijk is.

Gerelateerde projecten

Wil je meer weten over werken bij PowerQ?

Wil je meer weten over het traineeship? Vul het formulier hiernaast in, dan neemt één van onze Energy Officers contact op.

Loek Hulsbergen | Algemeen Directeur