Een toekomst zonder gas

De brief over het Groningse gas van minister Wiebes van vorige maand veroorzaakte veel ophef. 200 industriële bedrijven werden door de minister geïnformeerd dat zij uiterlijk in 2022 zullen moeten stoppen met het gebruik van gas uit Groningen. De brief kwam vlak na de aardbeving in Zeerijp op 8 januari, die met een magnitude van 3.4 de zwaarste is sinds 2012. Het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) adviseert nu om de gaswinning in Groningen drastisch terug te brengen ten behoeve van de veiligheid van de Groningers. Het SodM is van mening dat de gaswinning van 21,6 naar 12 miljard kuub per jaar moet worden teruggebracht om de kans op aardbevingen fors te verlagen. Direct na het verschijnen van het advies kondigde minister Wiebes aan dat de gaswinning uit het Groninger veld terug moet naar 12 miljard kuub per jaar.

De gevolgen voor bedrijven zullen groot zijn wanneer zij inderdaad van het Groningse gas af moeten. Er zijn verschillende alternatieven, maar deze zijn kostbaar en de vraag is wie er voor de kosten gaat opdraaien. Een alternatief is om het gas uit andere landen zoals Rusland of Noorwegen te halen. Dit gas is echter hoogcalorisch, terwijl het Groningse gas laagcalorisch is. Als bedrijven die nu Gronings gas gebruiken het gas uit Rusland of Noorwegen willen gebruiken, zal er stikstof aan het gas moeten worden toegevoegd. Hiervoor zullen dure nieuwe omvormingsinstallaties gebouwd moeten worden. Naar schatting is dit een investering van 2 miljard euro, en nog onduidelijk is wie er voor die kosten gaat opdraaien. Een ander alternatief is verduurzaming van de energievoorziening.  Voor de lange termijn lijkt dit een betere oplossing maar voor veel bedrijven zal versneld verduurzamen financieel onhaalbaar zijn.

Gasaansluitplicht voor nieuwe woningen en kleine bedrijven verdwijnt

In de Tweede Kamer zit men bepaald niet stil als het om regelgeving omtrent het gebruik van gas gaat. Vorige maand werd duidelijk dat de gasaansluitplicht voor nieuwe woningen en kleine bedrijven wordt geschrapt. Momenteel is de netbeheerder verplicht in een gasaansluiting te voorzien, wanneer een afnemer daartoe een verzoek doet. Wanneer de gasaansluiting wordt geschrapt, wordt gasloze nieuwbouw de norm, tenzij er ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’ zijn.

Een gasloze toekomst

Is de brief van minister Wiebes een voorbode voor kleinere bedrijven en krijgen dezen over een aantal jaar dezelfde brief? Kunnen bedrijven onder de gestelde maatregelen uitkomen? Dat is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat we naar een toekomst zonder gas toe gaan. Met die kennis lijkt het verstandig om vast vooruit te kijken, ook om niet verrast te worden door abrupte maatregelen zoals die van de afgelopen maand.

Wilt u een keer samen met een specialist kijken naar de mogelijkheden voor verduurzaming binnen uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Misschien vind je dit interessant

CuraMare

Zorgorganisatie CuraMare is de grootste werkgever én de grootste energieverbruiker van Goeree-Overflakkee.

Spectrum

Het Spectrum Oplevering 2017 Industrie: zorg hetspectrum.nl De bewoners van zorgcentrum Vreedonk krijgen sinds