Voor grootverbruikers geldt in 2020, anders dan voor particulieren, dat voor zowel aardgas als elektriciteit de belasting, inclusief ODE, stijgt. Procentueel neemt de totale belastingdruk op elektriciteit het meest toe. In absolute cijfers betaalt een grootverbruiker nog altijd aanzienlijk meer belasting op gas.

Vooral de Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE) stijgt flink. De ODE op aardgas stijgt binnen de eerste schaal (verbruik tot en met 170.000 m³) met 48% ten opzichte van 2019. Voor de energiebelasting op gas is dit in de eerste schaal een stijging van 14%. Zoomen we in op de ODE, dan zien we bij de hogere schalen forse stijgingen. Voor aardgas stijgt de ODE in de derde schaal (één tot en met tienmiljoen m³) met 259%, en in de vierde (meer dan tienmiljoen kuub) met 584%. Bij elektriciteit zien we in de derde schaal (50.001 – 10.000.000 kWh) een stijging van de ODE met 177%.

Voorbeeld grootverbruikers

Is het verbruik van uw organisatie bijvoorbeeld 400.000 kuub gas, dan geldt dat uw energiebelasting, inclusief de ODE, voor 2019 69.473 euro was en in 2020 85.110 euro – een stijging van 23%.

Verbruikte u in 2019 1,2 miljoen kilowattuur elektriciteit? Dan betaalde u 29.274 euro belasting. In 2020 is dat voor dezelfde hoeveelheid 43.918 euro, een stijging maar liefst 50%.

Uitrekenen hoeveel energiebelasting en ODE u dit jaar betaalt? Vind alle details op de site van de Belastingdienst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *