Actief sturen op energieverbruik

Meer inzicht in je verbruik én voldoen aan wet- en regelgeving met onze energiemonitoringtool

Grip op energie

Geld besparen op zakelijke energie betekent direct meer geld voor jouw organisatie. Daarbij is er allerlei regelgeving omtrent de energietransitie, de energiebesparingsplicht en het Klimaatakkoord. Daarom is actief sturen op energieverbruik een groot agendapunt voor onze klanten. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je gedetailleerd inzicht in het verbruik? En hoe zet je stappen in energie-efficiëntie? Kortom: hoe krijg je grip op zakelijk energieverbruik?

PowerQ Sense: meten is weten

Het monitoren van energieverbruik is de basis om actief te kunnen sturen en geld te besparen. Meten is weten. Onze energiemonitoringtool PowerQ Sense neemt hierin een centrale rol in. Met de informatie uit onze tool, weet je precies welke technische aanpassingen je kunt doen. En welke maatregelen je moet nemen om te voldoen aan regelgeving. De statistieken en overzichten helpen je met het voldoen aan rapportageplichten én je kunt ermee benchmarken. Loop je bijvoorbeeld op schema met je energieverbruik ten opzichte van de doelstelling? 

Jouw externe energiecoördinator

Monitoring is de basis van goed energiemanagement, maar inzicht alleen is niet genoeg. Data goed interpreteren en de juiste vervolgstappen kiezen kost tijd en vraagt expertise. Veel van onze klanten leunen daarom op onze ervaring en vragen ons om die rol van energiecoördinator op ons te nemen. We monitoren, analyseren, leveren benchmarkdata, stellen energierapportages op en coördineren maatregelen.  

Het mooie is, dat vinden we ontzettend leuk om te doen! Dit betekent dat jij je tijd en aandacht weer bij je kerntaken kunt houden én dat je deskundig advies krijgt over hoe je méér kunt verduurzamen en aan wet- en regelgeving kunt voldoen. Wanneer kunnen we voor jullie starten? 

Waar ligt jouw focus?

Verduurzamen is een continu proces waar actieve sturing op nodig is. Het gaat hier om monitoren, mogelijke technische aanpassingen maken, conformeren aan regelgeving, en benchmarken. Het is de rol van de energiecoördinator om hierop in te zetten. Is dat iets waar je zelf tijd en aandacht aan wil besteden? Of kunnen wij die rol op ons nemen? 

Lees hieronder meer over het actief sturen op energieverbruik.

Een goed plan kijkt niet alleen naar de technische elementen van verduurzamen, maar ook naar de menselijke kant van het verhaal. Duurzamer omgaan met energie is immers ook mensenwerk. Dat vraagt om gedragsverandering. Hoe creëer je sneller draagvlak in de organisatie zodat verduurzaming ervaren wordt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Dat is de vraag die wij willen beantwoorden in een energiebeleid voor jullie zorginstelling. We doen interviews, houden workshops, werken een plan uit en zorgen voor de implementatie.

Welke strategie past bij jou?

In de zoektocht naar de beste manier om te sturen op energieverbruik, loop je tegen een hoop vragen aan. Zelf monitoren, rapporteren en maatregelen nemen? Of kun je dit beter uitbesteden? En hoe zit het nu precies met alle wet- en regelgeving? 
 
De Energy Officers van PowerQ zoeken samen met jou het antwoord op die vragen. Wat de beste strategie is, dat verschilt per organisatie. De uitkomst is in ieder geval altijd: inzicht, voorspelbaarheid en duidelijkheid rondom energieverbruik.

Efficiënter omgaan met energieverbruik gaat – naast monitoren – ook over gedrag. Dit betekent dat iedere individuele medewerker in de zorg zich bewust dient te worden van welke gewoontes nu onnodig energie verbruiken. Voorbeelden? Denk aan het aanlaten van licht. De verwarming die aanstaat in een lege ruimte. Deuren die open staan. Simpele, alledaagse gewoontes die, wanneer iedereen bijdraagt, verschil maken. Daarnaast zijn er veel technische oplossingen die ervoor zorgen dat energie-efficiëntie minder mens-afhankelijk wordt. Hier adviseren we graag in.

Het is één van de grootste uitdagingen voor veel zorginstellingen: hoe voldoe je aan de wet- en regelgeving vanuit de EU om de klimaatdoelstellingen te halen? Deze doelstellingen gaan over energiebesparing, energie-efficiëntie en verduurzaming.

Dit zijn de belangrijkste richtlijnen:

 • De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) schrijft voor aan welke energieprestaties gebouwen moeten voldoen.
  • De Energy Efficiency Directive (EED) omvat richtlijnen op het gebied van efficiënt omgaan met energie.
  • De Renewable Energy Directive (RED) houdt verband met hernieuwbare energie.

Het kan flink wat druk opleveren. Hoe kunnen wij helpen? Ten eerste door een grondige audit uit te voeren die tevens laat zien welke vooruitgang er al is geboekt. Dit is waardevolle informatie voor instanties, die vervolgens kunnen adviseren wat nog beter kan. Ten tweede door deze adviezen te helpen implementeren in de organisatie.

In praktijk betekent dit bijvoorbeeld:

 

 • Organisaties met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en/of meer dan 250 medewerkers moeten elke vier jaar een energie-audit laten uitvoeren.
 • Bij een verbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas of aardgasequivalenten moet je vanuit de Milieuwet aan het Activiteitenbesluit voldoen.
  • Energiebesparingsmaateregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden, moeten uitgevoerd worden.
 • PV-systemen – lokaal opgewekte zonne-energie
 • WKK – lokaal opgewekte warmte en elektriciteit
 • PowerQuality – spanningsoptimalisatiesystemen met als resultaat een lager verbruik
 • Zonneboilers – lokaal opgewarmd tapwater
 • In-line heaters

Geld dat niet naar energie hoeft te gaan, wordt beschikbaar voor de zorg zelf. Efficiënter omgaan met energie heeft dus direct effect op de zorg die je biedt. Ja, dit gaat over verduurzamen, én het gaat over het sturen van energieverbruik.

Het is één van de grotere uitdagingen voor veel zorginstellingen: hoe voldoe je aan de wet- en regelgeving om de klimaatdoelstellingen te halen? Deze doelstellingen gaan over energiebesparing, energie-efficiency en verduurzaming.

Dit zijn de belangrijkste richtlijnen:

 • De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) schrijft voor aan welke energieprestaties gebouwen moeten voldoen.
 • De Energy Efficiency Directive (EED) omvat richtlijnen op het gebied van efficiënt omgaan met energie.
 • De Renewable Energy Directive (RED) houdt verband met hernieuwbare energie

In praktijk betekent dit bijvoorbeeld:

 • Organisaties met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en/of meer dan 250 medewerkers moeten elke vier jaar een energie-audit laten uitvoeren.
 • Bij een verbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas of aardgasequivalenten moet je vanuit de Milieuwet aan het Activiteitenbesluit voldoen.
 • Energiebesparingsmaatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden, moeten uitgevoerd worden.

Het kan flink wat druk opleveren. Hoe kunnen wij helpen? Ten eerste door een grondige audit uit te voeren die tevens laat zien welke vooruitgang er al is geboekt. Ten tweede door deze adviezen te helpen implementeren in de organisatie.

Waarom PowerQ?

Scherp tarief

Je bespaart op je zakelijke energierekening

Voorspelbaarheid

Energiebudgetten worden voorspelbaar

Communicatie

Je vaste Energy Officer denkt proactief met je mee

Transparantie

Je hebt volledig inzicht in het inkoopproces en de prijzen

Onafhankelijke energiepartner

We handelen in jouw belang, onafhankelijk van derden

Mogelijkheden bespreken?

Wil je meer weten over de mogelijkheden die wij bieden? Vul het formulier hiernaast in, dan neemt één van onze Energy Officers contact op.

Amber Winkelman | Energy Officer