Wij willen u graag op de hoogte stellen van de Energie Efficiëntie Richtlijn die Nederland overgenomen heeft vanuit de Europese richtlijn (EED). Deze richtlijn stelt een aantal verplichtingen waar organisaties met meer dan 250 werknemers en/of meer dan €50 miljoen omzet en/of een balanstotaal van meer dan €43 miljoen aan moeten voldoen. Deze verplichtingen gelden per 5 december 2015.

Wat betekent dit voor uw organisatie?
Wanneer deze richtlijn op uw organisatie van toepassing is bent u verplicht om eens in de 4 jaar een energie-audit uit te voeren en de resultaten hiervan te overleggen aan uw bevoegd gezag (gemeente en/of provincie). Dit alles met als doel de energie-efficiëntie van grotere Nederlandse ondernemingen te bevorderen en bewustwording van besparingsmogelijkheden te vergroten.

Feitelijk is dit een verdere uitbreiding van de al bestaande verplichtingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer ten aanzien van Energiebesparing. Als uw onderneming dan wel een locatie onder deze verplichting viel dan valt u ook onder de verplichting van de energie-audit.

Wat houdt de energie-audit in?
Organisaties die onder de richtlijn vallen zijn verplicht vierjaarlijks een energie-audit uit te (laten) voeren. Deze audit moet gebaseerd zijn op actuele, gemeten energie verbruiksgegevens; een gedetailleerd overzicht van het energieverbruiksprofiel van (groepen van) gebouwen omvatten; proportioneel en voldoende representatief zijn om een betrouwbaar beeld van de energieprestaties en de mogelijke verbeteringen mogelijk te maken.

Kortom: u moet een Energie Efficiëntie Plan (EEP) opstellen aan de hand van actueel verbruik en deze vierjaarlijks updaten, terwijl u ondertussen actief werkt aan het verhogen van energie-efficiëntie en energiebesparing.

Wanneer bent u vrijgesteld van de energie-audits?
1. Bij deelname aan het MJA- of MEE convenant, waarbij elke vier jaar een Energie Efficiëntie Plan (EEP) moet worden opgesteld.
2. Wanneer uw organisatie ISO 50001 gecertificeerd is.

Wat is de rol van PowerQ?
Navraag bij de milieudienst wijst uit dat, u hier actief invulling aan kunt geven door het opstellen van  een Energie Efficiency Plan. Wij zijn momenteel druk bezig om te kijken hoe wij hierin kunnen ondersteunen en ontzorgen. We letten daarbij op kosten en correcte invulling van de richtlijn. Mocht u op dit moment vragen hebben neemt u dan contact met ons op.

2 reacties

 1. Ik meen dat de EEd ook eisen stelt aan meetbaarheid en regelbaarheid van warmtelevering in gebouwen met blokverwarming. Dat meten kan ook met warmtekostenverdelers, met name in gebouwen met stijgstrangen.
  Van de regelbaarheid, vooral de individuele regelbaarheid lees ik nergens meer iets terug. Is het niet zo dat er ultimo 2016 een verplichting ingaat betreffende thermostaatkranen in dit soort gebouwen en, zo ja, waar vindt ik die wetsregel of AMvB terug?

  1. Beste Ger Budie,

   Bedankt voor uw bericht.
   Zoals ook al per mail besproken, onderstaande nogmaals onze visie op uw vraag.

   De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte (bron: rvo.nl).

   Dit houdt in dat ook de warmtestromen per afnemer van warmte in een gebouw met blokverwarming, inzichtelijk gemaakt dienen te worden. Dit betreft meetbaarheid, echter lees ik niets over regelbaarheid. Dit blijkt ook uit het volgende artikel:

   Volgens Artikel 28 van de RICHTLIJN 2012/27/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG:

   Het gebruik van individuele meters of warmtekostenverdelers voor het meten van het individuele verwarmingsverbruik in gebouwen met meerdere appartementen die worden bevoorraad door het stadsverwarmingsnet of een gemeenschappelijke centrale verwarmingsbron, is nuttig indien de eindafnemers over de mogelijkheid beschikken om hun eigen individuele verbruik te controleren. De invoering ervan is derhalve alleen nuttig in gebouwen met radiatoren die voorzien zijn van een thermostatische radiatorkraan.

   Thermostatische kranen zijn natuurlijk wel een methode om energie te besparen, zeker in de situatie van gebouwen met blokverwarming. Dat het gebruik van thermostatische kranen verplicht is, hebben we niet kunnen vaststellen. Dit sluit verplichting overigens niet uit, maar we hebben hierover in ieder geval geen gemakkelijk toegankelijke informatie kunnen vinden.

   Groet,
   Harm Speksnijder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *