[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-xs-11″]

De energieprestatie van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen wordt sinds 1995 uitgedrukt in een energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Daarbij geldt: hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger een gebouw is. de afgelopen jaren is de EPC-norm regelmatig aangescherpt. Met ingang van 1 januari 2021 wordt de EPC voor nieuwbouw echter vervangen door een nieuwe norm: BENG.

Zo is het nu …

De huidige EPC is een getal zonder dimensie, zoals een aanduiding in kWh of joule. De EPC-waarde wordt berekend aan de hand van het primaire energiegebruik van een gebouw en een aantal correctiefactoren, zoals gebouweigenschappen, installaties en gebruikersgedrag.

… en zo wordt het

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland een ‘Bijna  Energie Neutraal Gebouw’ zijn. Ofwel: BENG. De BENG-norm komt in grote lijnen overeen met een EPC-waarde van 0,2. BENG kent drie eisen:

 

Verschillen tussen EPC en BENG

De verschillen tussen EPC en BENG zitten hem voornamelijk in de volgende aspecten:

• Eenheid

Bij EPC gaat het om één eis die wordt uitgedrukt in een getal zonder dimensie (bijvoorbeeld: 0,2). Bij BENG gaat het om drie eisen, uitgedrukt in twee waarden: kWh/m2/jaar en %.

• Ontwerp van het gebouw

Bij EPC is het gebouwontwerp minder relevant, bij BENG wordt het gebouwontwerp belangrijker.

• Inzicht in energiegebruik

Het inzicht in het primaire energiegebruik van de woning wordt wel meegenomen in de EPC-berekening, maar niet expliciet vermeld. Bij BENG wordt het energieverbruik (als een waarde in kWh/m2/jaar) wél expliciet genoemd.

• Eisen aan hernieuwbare bronnen

Ook de eisen die worden gesteld aan hernieuwbare bronnen worden bij EPC wel meegenomen in de EPC-berekening, maar niet expliciet vermeld. Bij BENG geldt als eis dat het aandeel hernieuwbare bronnen minstens 50% moet uitmaken van het totale energiegebruik.

 

BENG-eisen voor de zorgsector

Voor de zorgsector met een bed-functie zullen de volgende BENG-eisen gaan gelden:

Voor woningen, overige utiliteitsgebouwen en scholen gelden andere eisen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Dit kan PowerQ voor u betekenen

PowerQ heeft veel ervaring met het in kaart brengen van energieprestaties en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. We volgen hiertoe de ontwikkelingen omtrent richtlijnen en andere relevante informatie op de voet. U kunt er dan ook op vertrouwen dat PowerQ alle benodigde expertise met betrekking tot EPC en BENG in huis heeft om u te ondersteunen in het opstellen van mogelijk te nemen maatregelen om de energieprestatie binnen uw organisatie te verbeteren. Uiteindelijk zal PowerQ dit in de vorm van rapportages aan u presenteren.

 

Heeft u vragen?

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!

[/bs_col]
[/bs_row]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *