In 2017 diende de energie-intensieve industrie plannen in om gezamenlijk 9 PJ extra te besparen in 2020 bovenop bestaande afspraken. Deze besparing is afkomstig uit de overeenkomst in het Energieakkoord van 2013. Onlangs rekende de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de plannen door en kwam tot de conclusie dat de industrie 9,7 PJ zal besparen als het zich aan de plannen houdt.

De doelstelling van 9 PJ in het Energieakkoord geldt voor industrieën die deelnemen aan het MEE-convenant (Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie voor ETS-bedrijven). De industrie zegde in 2013 toe om deze hoeveelheid energie te besparen, maar dit bleek echter lastig te verwerkelijken. Middels een addendum wist de energie-intensieve industrie wettelijke verplichtingen te voorkomen om de 9PJ af te dwingen. Het alternatieve voorstel houdt in dat de energiebesparingsplannen voor de industrie overeenkomen met hun aandeel in energieverbruik. Bedrijven mogen daarnaast onderling samenwerken, zodat een bedrijf dat te weinig bespaarde kan meeliften op het teveel aan besparing bij een ander bedrijf. Uiteindelijk resulteren deze plannen in een energiebesparing van 9,7 PJ.

Optimistisch over besparingsdoelstelling

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de zware industrie goed op weg is om de beloofde besparing van 9 PJ te behalen. Middels de plannen blijft de doelstelling binnen bereik. Maar, voegt hij daaraan toe, “dan zullen de geplande maatregelen ook gerealiseerd moeten worden”.

Wat houdt het Energieakkoord in?

In 2013 sloten meer dan 40 organisaties het Energieakkoord om duurzame groei te bevorderen in Nederland. In het akkoord staan afspraken over energiebesparing, schone technologie en het klimaatbeleid. Deze afspraken dienen te leiden tot betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten anno 2020.

Speerpunten van het Energieakkoord:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *