[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-xs-11″]

In 2012 heeft de Europese Commissie de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Hierin is onder meer als doelstelling opgenomen dat Europa in 2020 als geheel 20% minder energie verbruikt. Om deze doelstelling te realiseren, bevat de EED tal van verplichtingen voor Europese lidstaten, bedrijven en instellingen.

 

Energie-audit: bewust besparen op energie

Een van de maatregelen waartoe de EED bedrijven en instellingen verplicht, is het (laten) uitvoeren van een energie-audit. Dit is een systematische methode voor het verzamelen van informatie over het actuele energieverbruik van uw bedrijf of instelling, met als doel: het signaleren en meten van uw mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparingen. Ook een verslag van de resultaten maakt deel uit van de audit.

Met de energie-audit wil de Europese Commissie bedrijven en instellingen:

 

Voor wie is de energie-audit verplicht?

Heeft uw bedrijf of instelling meer dan 250 werknemers en/of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer? Dan bent u verplicht een energie-audit uit te (laten) voeren.

 

In kaart brengen potentiële besparingsmaatregelen.

Met de energie-audit wordt het huidige energieverbruik van uw organisatie in kaart gebracht. Op basis daarvan ontvangt u een of meer van de volgende rapporten, die u kunt voorleggen aan het bevoegd gezag in het kader van de EER-richtlijnen.

Voor elke locatie met een verbruik van meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 aardgas per jaar is – aanvullend op het organisatierapport – een vestigingsrapport verplicht. In de praktijk liggen deze verbruiksgrenzen bij zorglocaties met meer dan circa 40 bewoners.

In het vestigingsrapport worden het energieverbruik en de energiestromen van gebouwen, processen en/of installaties opgenomen. In onze aanpak voeren we een maatwerkonderzoek uit, zodat de belangrijkste verbruikers duidelijk in beeld worden gebracht. Dit levert niet alleen gedetailleerde informatie op over de betreffende locatie, maar ook een overzicht van potentiële besparingsmaatregelen.

 

Zo kan PowerQ u helpen

PowerQ kan invulling geven aan uw behoeften door:

Kiest u voor de integrale aanpak van PowerQ, dan zet u direct concrete stappen op het gebied van energiemanagement. PowerQ neemt u daarbij zoveel mogelijk werk uit handen. Op basis van de uitkomsten van de energie-audits kan uw organisatie samen met PowerQ – heldere doelstellingen formuleren en uitwerken ter verduurzaming van het vastgoed.

[/bs_col]
[/bs_row]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *