Energiebelasting 2019

Jaarlijks wijzigt de overheid de tarieven van de energiebelasting. De tarieven voor 2019 zijn onlangs bekend gemaakt. Hieronder leest u wat deze wijziging betekent.

De energiebelasting voor elektriciteit en gas is opgebouwd uit twee componenten, namelijk de reguliere energiebelasting (REB) en de opslag duurzame energie (ODE).

Met de REB tracht de overheid te stimuleren dat wij zuiniger en efficiënter omgaan met energie. De ODE is in 2013 ingevoerd om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. De subsidiepot van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt hiermee gefinancierd. De tarieven voor de REB en ODE worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Daarnaast heeft de overheid dit jaar ook de belastingvermindering voor elektriciteitsaansluitingen aangepast. Voor iedere elektriciteitsaansluiting (met een verblijfsfunctie) ontvangt u jaarlijst een bedrag van de overheid terug. Dit bedrag is met € 51,- verlaagd voor het jaar 2019, en daarmee vastgesteld op € 257,54 (excl. BTW).

De stijging van de energiebelasting op elektriciteit valt lager uit dan verwacht. De stijging van energiebelasting voor het energieverbruik tot 10.000 kWh is praktisch ongewijzigd t.o.v. 2018.

De stijging van de belasting op het energieverbruik in de hogere staffels (t/m 10 miljoen kWh) is bijna 15%, wat vergelijkbaar is met de stijging van vorig jaar.

De stijging van de energiebelasting op gas valt voor de eerste staffel, iets hoger uit dan verwacht. De stijging van energiebelasting voor het gasverbruik tot 170.000 kWh is bijna 20% t.o.v. 2018.

De stijging van de belasting op het energieverbruik in de hogere staffels (t/m 10 miljoen m3) is redelijk beperkt gehouden, namelijk ongeveer 8%. Hierdoor worden de allergrootste gasverbruikers ontzien.

De wijzigingen van de energiebelasting voor 2019 laten zien dat de belastingschuif van elektriciteit naar aardgas ook dit jaar wordt doorgevoerd, en dat de bijdrage van de ODE steeds groter wordt. De verwachting is dat dit de komende jaren verder doorgevoerd wordt.

Onderstaand de tarieven voor de energiebelasting voor 2019 en de procentuele stijging per staffel van de afgelopen drie jaren.


Tarieven energiebelasting 2019

REB + ODE Elektriciteit
0 t/m 10.000 kWh 10.001 t/m 50.000 kWh 50.001 t/m 10 miljoen kWh
€ 0,1175 € 0,0812 € 0,0216
REB + ODE aardgas
0 t/m 170.000 m3 170.001 t/m 1.000.000 m3 1.000.001 t/m 10 miljoen m3
€ 0,3455 € 0,0815 € 0,0297

Procentuele stijging tarieven energiebelasting 2019

Misschien vind je dit interessant

CuraMare

Zorgorganisatie CuraMare is de grootste werkgever én de grootste energieverbruiker van Goeree-Overflakkee.

Spectrum

Het Spectrum Oplevering 2017 Industrie: zorg hetspectrum.nl De bewoners van zorgcentrum Vreedonk krijgen sinds