[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-xs-10 col-xs-offset-0″]

Dit voorjaar zijn ruim 500 facilitair managers, managers vastgoed en vastgoed directeuren in de zorg benaderd om deel te nemen aan het benchmarkonderzoek “Energiemanagement in de zorg, een kostenpost of een kans?”. De hoge respons duidt op een grote mate van bereidheid om kennis, ervaringen en visie met elkaar te delen. Daarnaast willen de respondenten – ongetwijfeld minstens zo graag als u – weten hoe hun collega’s binnen de zorgsector omgaan met het wel en wee van energiemanagement.

Hoe belangrijk is energie op de agenda van de gemiddelde zorgorganisatie? Heeft de (zorg)organisatie een separate strategische energievisie waarin doelen, eisen en randvoorwaarden zijn opgesteld? In hoeverre zijn zorgorganisaties voorbereid op de ontwikkelingen in de organisatie en de markt aangaande energiebeleid en audits. Hoe doen uw branchegenoten het eigenlijk?

De resultaten van dit benchmarkonderzoek bieden houvast op ontwikkelingen binnen het facilitaire zorgbedrijf en een waardevol kijk in de keuken van collega-zorgorganisaties. Dit benchmarkonderzoek is uitgevoerd op initiatief van PowerQ, dé partner die al meer dan 10 jaar (zorg) organisaties optimaal ondersteunt bij energietransities en andere vraagstukken op energiebeleid.

Binnenkort zal PowerQ een uitgebreide rapportage aan geïnteresseerde zorgpartijen presenteren.
Wilt u meer informatie over het benchmarkonderzoek, kunt contact opnemen met Anne van Baarle

[/bs_col]
[/bs_row]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *