Afgelopen dinsdag werd de afschaffing van de gasaansluitplicht per 1 juli officieel met een publicatie in het Staatsblad. Aanvankelijk werd gedacht dat de gasaansluitplicht op 1 januari 2019 zou vervallen, maar minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) besloot dit een half jaar eerder door te voeren.

De afschaffing van de gasaansluitplicht geldt voor nieuwbouwprojecten waarvoor na 1 juli een vergunning wordt afgegeven. Deze maatregel is onderdeel van de Wet voortgang energietransitie, oftewel de Wet Vet. Samen met andere wijzigingen uit deze wet wordt een grote stap gezet richting duurzame energievoorziening. Ook wordt middels deze wet de verouderde Elektriciteitswet en de Gaswet gemoderniseerd. Lokale overheden houden overigens de mogelijkheid om toch een gasaansluiting te permitteren als er ‘zwaarwegende redenen zijn van algemeen belang’.

Datum stuit op weerstand

Bouwend Nederland (bouwers), Aedes (corporaties) en Vereniging Eigen Huis (woningeigenaren) vinden dit te vroeg omdat het tot problemen zal leiden. De bouwplannen zullen nu vrij snel opnieuw gemaakt worden, wat voor extra kosten en vertraging zorgt. Ze geven aan de energietransitie te steunen, maar willen daar wel de tijd voor hebben. De snelle invoering botst met het kabinetsbeleid om een periode van twee maanden te hanteren. Maar omdat er intensief overleg is gevoerd, wordt 1 juli niet als bezwaarlijk geacht door minister Wiebes.

Gevolgen afschaffing

De afschaffing van de gasaansluitplicht stimuleert het gebruik van stadsverwarming en warmtepompen. Door deze alternatieven wordt de verbranding van fossiele brandstof verminderd, wat zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Zo wordt middels energietransitie klimaatverandering tegengegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *