Grijze stroom, sjoemelstroom of een écht groene strategie

Veel organisaties willen bijdragen aan een duurzamer Nederland. Op het gebied van energie is een wereld te winnen. Maar negatieve publiciteit over groencertificaten en ‘sjoemelstroom’ maakt organisaties terughoudend. Hoe weet je zeker dat jouw energie écht groen is?

De klimaatdoelen van Nederland zijn ambitieus. Het is de bedoeling dat we in 2030 40% minder broeikasgassen zullen uitstoten. We krijgen inmiddels steeds meer signalen dat ook het bedrijfsleven enthousiast is over deze plannen.

Steeds meer ondernemingen vinden een verantwoorde omgang met mens en milieu zo belangrijk dat ze zelfs een apart duurzaamheidsjaarverslag uitbrengen. Zo wordt niet alleen de waarde van het bedrijf voor de shareholders benadrukt, maar ook voor de stakeholders. De maatschappij dus.

Een glansrol hierbij speelt de energiestrategie van elk bedrijf. Kiezen voor groene stroom is niet alleen goed voor de toekomst van de planeet, maar laat klanten ook zien dat je jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt.

Wat is groene stroom eigenlijk?

In onze gesprekken met bedrijven merken we wel dat er nog de nodige verwarring bestaat over wat groene energie precies is. Enkele kritische verhalen in de media roepen de vraag op of groene stroom wel echt bijdraagt aan een duurzamere wereld. Wees gerust, dat doet deze vorm van energie wel degelijk.

Dat neemt niet weg dat de impact van jouw keuze minder groot dan gewenst kan zijn wanneer je niet de juiste energiestrategie volgt. Tijd dus om dieper in dit onderwerp te duiken. Laten we eens beginnen met een paar simpele definities.

Grijze stroom = de milieuonvriendelijke variant die wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals steenkool en aardgas.

Groene stroom = stroom uit duurzame energiebronnen, zoals windmolens en zonnepanelen.

Het lastige is nu dat je in de praktijk groene stroom kan inkopen, terwijl er misschien wel grijze stroom uit het stopcontact komt. Want alle stroom wordt als het ware op één grote hoop gegooid. Hoe zit dat precies in elkaar?

Wat zijn Garanties van Oorsprong?

De elektriciteit die wordt geleverd via de aansluiting is afkomstig van de dichtstbijzijnde producent, bijvoorbeeld: een gasgestookte centrale, een kolencentrale of een windmolen. Daardoor is het onmogelijk om te kiezen waar de elektriciteit fysiek vandaan komt en zal dit vrijwel altijd een bepaalde mix zijn van alle soorten opwek.

Wanneer levering van groene elektriciteit contractueel is overeengekomen met een leverancier, gaat dit nog steeds op. Er wordt elektriciteit geleverd door de dichtstbijzijnde centrale; de leverancier verantwoordt de geleverde hoeveelheid elektriciteit met eenzelfde hoeveelheid groen opgewekte elektriciteit. Dit gaat door middel van zogeheten Garanties van Oorsprong die worden uitgegeven en gecontroleerd door certificeringsautoriteit CertiQ.

Over het algemeen werkt dit systeem uitstekend. CertiQ houdt nauwgezet bij hoeveel groene stroom er wordt geproduceerd. Dat geeft de garantie dat als een consument een bepaalde hoeveelheid groene stroom verbruikt, deze hoeveelheid elektriciteit ook echt door een duurzame energiebron is opgewekt. Bovendien worden deze energieproducenten door onafhankelijke instanties gecontroleerd.

Wat is sjoemelstroom?

Vanuit een deel van de milieubeweging is er echter ook kritiek op dit systeem. Wanneer fysieke stroom uit Nederland wordt gekoppeld aan goedkope stroomcertificaten uit het buitenland, spreekt men wel van ‘sjoemelstroom’. Hoewel het papierwerk door deze handelwijze op orde is, verdwijnt volgens de critici hiermee de prikkel om meer duurzame energie in Nederland te produceren.

Beroemd en berucht zijn de certificaten uit Noorwegen. In dat land wordt stroom opgewekt via waterkrachtcentrales en omdat iedereen weet dat dit groen is, blijven de certificaten over en worden deze niet afgeschreven in Noorwegen. Vervolgens worden ze verkocht aan het buitenland, waar ze als het ware voor de tweede keer dienst doen.

Al aan een energiemarktplaats gedacht?

Wil je echt werk maken van de vergroening van Nederland, dan wil je precies weten wat voor elektriciteit uit welke bron je afneemt. Na het bovenstaande verhaal lijkt dat misschien onmogelijk, maar niets is minder waar.

Via PowerQ kun je toegang krijgen tot groothandelsmarkten voor energie. Voorbeelden voor de elektriciteitsproducten zijn de Epex NL Power (futures) en Epex DA (dagvooruitmarkt). Eén van de voordelen is dat prijzen transparanter worden, waardoor jij veel meer inzicht en grip op budgetten krijgt. Maar in de context van dit verhaal is het nog belangrijker dat je rechtstreeks een contract kunt afsluiten met een energieproducent.

Dus wil je zeker weten dat je geld naar een bepaald windmolenpark gaat, dan sluit je direct met hen een contract af; dan is niet alleen het certificaat in orde, maar is de stroom ook werkelijk groen. Je kunt er zelfs voor kiezen een groene energieproducent bij jou in de buurt als leverancier te kiezen, zodat de elektriciteit uit dat zonnepark daadwerkelijk uit jouw stopcontact komt.

Wil je meer weten over de kansen die energiemarktplaatsen jou kunnen bieden? We hebben alle plussen en minnen van deze energiestrategie uitgewerkt in een checklist, en een vergelijking gemaakt met individuele inkoop en een inkoopcollectief. 

 

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Checklist

De voor- en nadelen van 3 energiestrategieën

Misschien vind je dit interessant

CuraMare

Zorgorganisatie CuraMare is de grootste werkgever én de grootste energieverbruiker van Goeree-Overflakkee.

Spectrum

Het Spectrum Oplevering 2017 Industrie: zorg hetspectrum.nl De bewoners van zorgcentrum Vreedonk krijgen sinds