Informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2019 treedt de informatieplicht energiebesparing in werking. Vóór deze datum dient iedere inrichting (locatie van een bedrijf of instelling) een rapport bij het e-loket van de RVO te hebben ingeleverd. Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar een nieuw rapport opgeleverd moet worden, net als de energie-audit, die ook om de vier jaar geactualiseerd moet worden. Het rapport bevat alle energiebesparende maatregelen die uw organisatie heeft toegepast.

Iedere inrichting die onder de energiebesparingsplicht valt (vanuit het Activiteitenbesluit Art. 2.15), moet conform de informatieplicht een rapport opsturen aan de RVO. De plicht om energiebesparing uit te voeren, wordt dus uitgebreid met de plicht om ook te rapporteren welke maatregelen toegepast zijn. Verbruikt een locatie meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas, dan is de energiebesparingsplicht en informatieplicht van toepassing.

Het doel van de overheid is om meer inzicht te krijgen op de toegepaste energiemaatregelen in het kader van de klimaatdoelstellingen, en energiebesparing te stimuleren.

Het indienen van het rapport kunt u zelf doen, of u kunt dit uitbesteden. PowerQ informeert u graag over de mogelijkheden. Het rapport wordt ingediend bij de RVO, die dit beschikbaar stelt aan uw bevoegd gezag. Het bevoegd gezag controleert of energiebesparing de juiste aandacht heeft, en controleert aan de hand van de erkende maatregelenlijst of voldaan wordt aan de energiebesparings-verplichting. Ook beoordeelt het bevoegd gezag of een extra controle nodig is. Mocht na deze controle blijken dat een instelling zich nog steeds niet aan de wet houdt, dan kan een dwangsom opgelegd worden.

Bent u energie-audit plichtig (EED), dan heeft u tot 5 december 2019 uitstel van de informatieplicht. Is de audit reeds uitgevoerd, dan kunt u deze gebruiken als onderbouwing voor de informatieplicht.

Heeft u vragen over de meldplicht energiebesparing, neem dan contact op met uw adviseur bij PowerQ. Wij helpen u graag om aan de verplichting te voldoen.

Misschien vind je dit interessant

CuraMare

Zorgorganisatie CuraMare is de grootste werkgever én de grootste energieverbruiker van Goeree-Overflakkee.

Spectrum

Het Spectrum Oplevering 2017 Industrie: zorg hetspectrum.nl De bewoners van zorgcentrum Vreedonk krijgen sinds