[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-8″]

Enkele feitjes over Lentis

Aantal medewerkers: 4.000+
Aantal grote locaties: 20+
Branche: GGZ
Samenwerking met PowerQ: 11 jaar

[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″]

Interview met:


Piet Schollema
directeur Vastgoed bij Lentis

[/bs_col]
[/bs_row]

Directeur Vastgoed Piet Schollema houdt zich sinds 2000 bezig met het beheer van het vastgoed van Lentis (voorheen GGZ Groningen). We hebben hem gevraagd om zijn kennis over de ontwikkelingen van vastgoed in de zorg en de gevolgen daarvan op het energiebeleid van Lentis met ons – en met ú – te delen.

Veranderingen in de zorg

De afgelopen jaren hebben er veel veranderingen in het zorglandschap plaatsgevonden. Denk maar eens aan de transitie van budgetgedreven naar prestatiegedreven financiering, de nieuwe rol van de zorgverzekeraars, de vrije marktwerking tussen vraag en aanbod en – meer recent – de komst van de WMO en de scheiding tussen zorg en wonen. Schollema: “Deze scheiding tussen zorg en wonen – ook bekend als extramuralisering – zorgt ervoor dat veel cliënten met een lage zorgzwaartepakketclassificatie (zzp) langer thuis kunnen blijven wonen. Dat is mooi, maar brengt natuurlijk wél de nodige uitdagingen mee voor het beheer van vastgoed in de zorg.”

Invloed extramuralisering op vastgoedbeheer

“Ongeveer 60% van onze panden hebben we in eigendom, de rest huren we. Dat is een gebruikelijke verhouding binnen de zorg”, vervolgt Schollema. “Deze verdeling komt vooral doordat gebouwen in de zorg – met uitzondering van de kantoren – zijn ingericht voor het leveren van specifieke zorg. We zijn daarom veelal genoodzaakt om ze als eigendom op te nemen.”

Hier laat de scheiding tussen zorg en wonen zich volgens Schollema nadrukkelijk gelden. “De toenemende  extramuralisering is mede de oorzaak van het teruglopen van de cliëntengroep met classificatie zzp1 – zzp3. Dat heeft uiteraard impact op de bezettingsgraad van ons vastgoed en op de eigendomspositie.”

De verhouding tussen eigen panden en huurpanden, in combinatie met de genoemde terugloop, geeft Lentis volgens Schollema de volgende uitdaging:

“Hoe zorgen we voor een betere match tussen de huidige capaciteit van ons zorgvastgoed en de verwachte krimpende bezetting in de toekomst?”

Schollema: “Je kunt dit probleem niet ‘oplossen’ door simpelweg vastgoed af te stoten, aangezien je bepaalde zorg zonder de juiste specifieke voorzieningen niet kunt leveren. En dát stelt je voor een dilemma: stoot je deze zorg in zijn totaliteit af óf accepteer je dat sommige panden voor de helft leeg komen te staan, wat financieel moeilijk te verantwoorden is en dus vraagt om oplossingen, zoals de  bundeling van zorgactiviteiten in samenwerking met ketenpartners.

“PowerQ ontzorgt mij op het gebied van energie-gerelateerde vraagstukken”

Piet Schollema, directeur Vastgoed bij Lentis

 

Invloed op energiebeleid

Los van het feit dat iedereen graag scherp energie inkoopt, ontstond bij Lentis elf jaar geleden de behoefte aan helder gebudgetteerde energiekosten voor de toekomst. Met andere woorden: voorspelbare kosten en scherpe energietarieven. ZEBS Energie kwam met haar inkoopcollectief –een inmiddels bewezen concept – naadloos aan deze behoefte tegemoet. Dát stelde Lentis in staat haar energiebeleid uit te besteden.

Schollema: “Naast een andere inkoopmethode – via het ZEBS collectief – hebben we echter ook te maken met de invloed van overheden op het actief verduurzamen van ons vastgoed. De Europese EED (Energy Efficiency Directive, red.) speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in de verplichting tot het nemen van duurzame maatregelen voor zorginstellingen. Daarnaast hebben we aangehaakt bij het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het MVO-project heeft invloed op ons energiebeleid omdat we bij Lentis de overtuiging delen dat verduurzaming van vastgoed – mits goed toegepast –tot kostenbesparing, verhoging van comfort en verlaging van de CO2-uitstoot zal leiden. Lentis heeft energie-inkoop en verduurzaming daarom beide opgenomen in haar energiebeleid.”

 

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-6″]

Ondernomen stappen

Om de veranderingen in het zorglandschap het hoofd te kunnen bieden, heeft Lentis haar vastgoedstrategie en haar energiebeleid opnieuw geformuleerd.

In lijn met de nieuwe strategie is een aantal niet-rendabele locaties in het buitengebied van Oost-Groningen gesloten. Daarnaast is een start gemaakt met het in kaart brengen  van  het verduurzamingspotentieel op basis van de EED-richtlijnen.

“We streven er naar om zoveel mogelijk vaste kosten variabel in te regelen, zodat de benodigde capaciteit eventueel sneller kan worden op- en afgeschaald en het minder nodig is om gebouwen in eigendom aan te houden”, aldus Schollema.

[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-6″]

Over Lentis

Lentis biedt geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. De organisatie verleent hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Lentis is ontstaan in 1873 en bestaat vandaag de dag uit verschillende zorggroepen (Lentis, Dignis, Jonx en Forint) en diensten. Lentis beschikt over zorgvormen die uniek zijn in het noorden, zoals de 24/7 crisisdienst voor iedereen uit de provincie Groningen.

[/bs_col]
[/bs_row]

Toekomstperspectief

De uitdaging ligt voor Lentis vooral in het creëren van een flexibele schil die eenvoudig op de vraag kan worden afgestemd. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een verdere verschuiving van eigendom naar huur. Daarnaast verwacht Piet Schollema dat zorg-inkopende partijen (lees: zorgverzekeraars) in de toekomst meer rekening zullen gaat houden met de mate waarin vastgoed duurzaam is. Dit biedt volgens Schollema zeker kansen als het gaat om verduurzaming van het vastgoed en is bovendien in lijn met de ambitie van Lentis om in 2025 volledig onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

“Lentis biedt ons door haar complexiteit en omvang de nodige uitdagingen in energievraagstukken”

Stijn Hofman, adviseur PowerQ voor Lentis

 

PowerQ als energieadviseur

Piet Schollema: “Lentis werkt al elf jaar met PowerQ samen en doet dat nog steeds tot volle tevredenheid. We vinden PowerQ een professionele partij die we iedere organisatie zouden aanbevelen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *