De krachten die de gasprijzen op de vrije markt beïnvloeden zijn extreem. Het relatief rustige prijsverloop van aardgas gedurende de laatste 12 maanden maskeert dit feit. De afgelopen 12 maanden beweegt de gasprijs zich binnen een bandbreedte van 15% (tussen de 24,5 cnt/m3 en 28,5 cnt/m3 op de forward markt). De relatief stabiele gasprijs is het resultaat van een balans tussen de prijs stuwende en prijs drukkende factoren. Denk aan het afzweren van kernenergie door Duitsland als een prijs stuwende kracht en de economische crisis als een prijs drukkende kracht.

Ook nieuwe technologie speelt een hoofdrol in de gasmarkt. Shell heeft als eerste oliebedrijf een technologie in bedrijf genomen (gas-to-liquid) waarmee van aardgas een heel scala aan “olie-producten” gemaakt kan worden zoals; benzine, diesel, etc. Aardgas heeft daardoor als halffabricaat een waarde gekregen die veel hoger ligt dan de huidige marktprijs van gas.

Nieuwe boortechnieken openen de weg naar nieuwe gasvoorraden. En deze voorraden zijn enorm. De bewezen voorraden aardgas in de schalie-aardlaag (schaliegas) zijn groter dan alle conventionele aardgasreserves samen! Wanneer de balans tussen deze krachten zou wegvallen, kan de gasprijs enorme sprongen gaan maken. De voorspelbaarheid van de gasprijzen is in de huidige markt volledig weg en de prijsrisico’s zijn groot. Dit is een belangrijke reden waarom inkoop van gas steeds vaker middels een inkoopstrategie en gespreid over meerdere jaren plaatsvindt.

PowerQ voert het energie inkoopbeleid uit voor de Zorg Energie Beheer Stichting (ZEBS). Naast dat wij onze deelnemers 3 jaar vooruit 100% budgetzekerheid kunnen bieden bij de strategische inkoop van gas en elektriciteit, kunt u ook gebruik maken van een full service pakket afgestemd op uw organisatie. Dankzij de ZEBS inkoop strategie profiteren deelnemers van de tussentijdse prijsdalingen. Dit resulteert in een gunstige inkoopprijs. Voor het leveringsjaar 2012 heeft PowerQ uiteindelijk tussen de 10% en 22% onder de gemiddelde marktprijs weten in te kopen. Indien u ook van onze gedegen inkoopstrategie wilt profiteren dan kunt u contact opnemen met Stefan Nipius op 010-2019737.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *