Ontwikkeling energieprijzen als gevolg van Corona

Mondkapjes, de 1,5-meter samenleving, werken vanuit huis en lege kantoorpanden: allemaal termen die we hopelijk zo snel mogelijk achter ons kunnen laten, zodat we langzaam weer terug kunnen naar het ‘oude’ normaal. Naast de bekende invloeden heeft de energiemarkt ook de gevolgen van de crisis ondervonden: een sterk fluctuerende markt is hiervan het gevolg geweest. De wereldwijde lockdown leidde tot een forse daling in energieverbruik. De gemiddelde internationale energieprijzen voor 2020 (kolen, olie, gas, elektriciteit) zijn daardoor circa 50% lager geweest dan voorspeld door het Planbureau in november 2019. Houd er wel rekening mee dat dit een uitzondering is door een wereldwijde pandemie. Op dit moment zijn de energieprijzen voor 2022 en 2023 weer gestegen en zijn hoger dan we de afgelopen jaren hebben gezien, zoals te zien in onderstaande grafiek.

Impact Coronacrisis op de elektriciteitsprijs

De energieprijs verandert constant, dit is met name toe te schrijven aan de afwisseling in vraag en aanbod. Als de economie aantrekt, dan neemt de vraag toe, gaat het slecht met de economie, dan neemt de vraag af en keldert de prijs. Het absolute laagtepunt van de elektriciteitsprijzen vond plaats tijdens de eerste golf tijdens de COVID-19-crisis.

De prijzen van elektriciteit en gas zijn nauw met elkaar verbonden omdat de elektriciteit voor een groot deel wordt opgewekt in aardgascentrales. Andere factoren die invloed hebben op de prijs van gas en elektriciteit zijn macro-economische factoren en geopolitieke ontwikkelingen zoals oorlogen en economische conflicten.

De olieprijzen zijn direct gekoppeld aan de energieprijzen. Vanaf december ’20 zijn de energieprijzen in een forse opwaartse spiraal geraakt. Waar in april ’20 één kilowattuur nog 3,6 cent kostte, was dit een jaar later al ruim 6,5 cent. Vooral voor energiegrootgebruikers (waar belasting en heffingen een minder groot onderdeel uitmaken van de energienota) heeft dit gezorgd voor een forse verhoging van de energienota.

Door de toename van zonnepanelen en windenergie in de Nederlandse markt heeft ook een verschuiving plaatsgevonden in de prijsvorming tussen Peak- en Baseloadprijzen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de opslagen die energieleveranciers hanteren behoorlijk verandert zijn en heeft een toename tot gevolg gehad. Wat is een goede manier om in te spelen op de prijsfluctuaties en veranderingen in de energiemarkt?

Energie inkoop strategieën

Wie energie niet van tevoren inkoopt volgt de marktprijs. Deze prijs is echter onvoorspelbaar en vormt daardoor een financieel risico. Voor energiegrootverbruikers die tevens budget-gedreven zijn is het van belang om goed over een strategie na te denken om zodoende niet voor verrassingen te komen te staan. Fluctuaties op korte termijn van meer dan 30% zijn eerder gebruikelijk dan uitzonderlijk.

De meeste instellingen weten dat ze in de komende jaren energie af gaan nemen. Wanneer er op één specifiek moment een vaste prijs wordt afgesloten, kan men spreken van speculatie. Hetzelfde geldt voor energiecontracten die worden gesloten vlak voor aanvang van het daadwerkelijke leveringsjaar; beide situaties leveren een risico op dat het verkeerde moment wordt gekozen. Immers, als de inkoop op een enkel moment plaatsvindt, moet dat moment een schot in de roos zijn.

Dit zorgt ervoor dat budget-gedreven organisaties kiezen voor een strategie met gespreide inkoop, waarbij in een vooraf bepaald aantal het volume in delen wordt ingekocht, ofwel vastgeklikt. Veel organisaties volgen een strategie waarin gezocht wordt naar de juiste ‘klikmomenten’. Dat zijn gunstigste momenten om de gas- en/of elektriciteitsprijs vooruit vast te leggen.

Op die manier wordt het risico van een verkeerd inkoopmoment sterk gereduceerd, echter is dit een intensieve bezigheid.

Monitoren van de markt

Om verstandig in te kopen en risico’s te beperken is het van belang de energiemarkt goed te volgen. Voor het volgen van de dagelijkse prijsschommelingen en het strategisch timen van het inkoopmoment is men veel tijd kwijt. Inkoop van energie is een specialisme en om grip te hebben op de wijze van inkoop is het daarom aan te raden om energie-inkoop aan deskundigen over te laten, zo kan je aansluiten bij een bemiddelaar die collectief energie inkoopt en een klikstrategie hanteert. Om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken, neem contact op met PowerQ. Je kunt ook rechtstreeks met Joost de Jong (joost.de.jong@powerq.nl of 06-12646833) contact opnemen. Hij legt graag uit welke mogelijke inkoopstrategieën je zou kunnen volgen en wat de voor- en nadelen zijn.

Misschien vind je dit interessant

CuraMare

Zorgorganisatie CuraMare is de grootste werkgever én de grootste energieverbruiker van Goeree-Overflakkee.

Spectrum

Het Spectrum Oplevering 2017 Industrie: zorg hetspectrum.nl De bewoners van zorgcentrum Vreedonk krijgen sinds

Trainee Energy Consultant

Je begeleidt klanten bij de energietransitie en adviseert zowel de directie als ook het vastgoed en technisch management. Je inventariseert de behoeftes