PowerQ tekent Green Deal en nodigt u uit voor duurzaam stappenplan

Op het Congres Duurzame Zorg van afgelopen 10 oktober tekende PowerQ de Green Deal “Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst”. De Green Deal, een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beoogt de sector te verduurzamen op het gebied van energie, circulariteit, medicijnafval en leefomgeving. De Energy Resultants van PowerQ zijn ambitieus. Wij willen alle Nederlandse zorginstellingen en ziekenhuizen faciliteren bij het versnellen van de energietransitie.

De Energy Resultants realiseren de transitie in de Nederlandse zorgsector naar een schone energiehuishouding. Onze experts organiseren dit op een wijze die ervoor zorgt dat er niet minder, maar juist méér budget overblijft voor de zorgtaken van de betreffende instellingen. Zo hebben we inmiddels bij 33% van het klantenbestand zonne-energiesystemen gerealiseerd en bij een veel groter aandeel verbruiksbesparing en inkoop van schone energie. Het is de ambitie van PowerQ om deze transitie verder te versnellen. We nodigen u als care- of cure-partner uit om met ons samen deze route af te leggen.

Slimme keuzes

Concreet streeft PowerQ ernaar om komende jaren alle zorginstellingen en ziekenhuizen te voorzien van zonne-energiesystemen voor eigen gebruik. Daarnaast stimuleert PowerQ deze organisaties met advies, maatwerk en monitoring- en calculatietools tot het nemen van energiebesparende maatregelen en het maken van slimme keuzes. Ook zien we het als onze missie om de sector te faciliteren bij het ontwikkelen en implementeren van laadinfrastructuur en -systemen voor e-mobility.

Klimaatambities

Momenteel zijn in totaal zestig Green Deals in uitvoering op uiteenlopende thema’s en sectoren – van “Aardgasvrije Wijken” en “Sportvisserij Loodvrij” tot “Zeevaart, Binnenvaart en Havens”. De overheid wil met dit programma vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven en belooft knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren en optimale samenwerkingsverbanden te faciliteren. De ontwikkelingen en innovaties die voortkomen uit de Green Dealaanpak haken in op de klimaat- en milieuambities van de regering en de maatschappij.

Deal

Tekenen van de Green DealOp 10 oktober tekenden 32 organisaties de Green Deal Duurzame Zorg, onder welke zorginstellingen, milieuorganisaties en opleidingsinstituten. De teller, die begin dit jaar begon te lopen, is daarmee op een kleine 200 deelnemers komen te staan. De ambities van de deal zijn zo belangrijk, omdat er onder andere op het gebied van medicijnresten in rioolwater, overvloedig gebruik van plastics, sterke broeikasgassen in narcosemiddelen veel te winnen is. Volgens het rapport Climate-Smart Healthcare van de World Bank Group is de gezondheidssector wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 5% van alle CO2-uitstoot. Omdat de Nederlandse gezondheidszorg sterk is ontwikkeld, ligt dat percentage volgens schattingen nationaal nog hoger.

Klimaatakkoord

Zo bezien geneest de sector mensen aan de ene kant, terwijl het aan de andere kant mensen ziek maakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan longaandoeningen als gevolg van fijnstof als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen voor energie-opwek en mobiliteit. Daarnaast rechtvaardigen het groeiend besef van de urgentie in de gehele maatschappij en het voornemen van het kabinet Rutte III om te komen tot een Klimaatakkoord rechtvaardigt inspanningen die het behalen van de ambitieuze doelstellingen van de Green Deal “Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst”.

Stappenplan op maat

PowerQ vindt het streven naar een gezonde gezondheidszorg niet alleen een no-brainer, ook is het onze stellige overtuiging dat goede voorbeelden zullen helpen om de broodnodige transitie verder te versnellen. Daarom nodigen we alle ziekenhuizen, zorginstellingen en andere zorgpartners uit om met ons samen de energietransitie te maken. Omdat we begrijpen dat je een ambitieus doel niet in één sprong kunt bereiken, bieden wij een op maat gemaakt concept aan “Stap voor stap naar een duurzame toekomst.”

Aan de slag

Wilt u ook uw bedrijfsvoering verduurzamen? Wij kunnen volgens ons concept “Stap voor stap naar een duurzame toekomst” met u een stappenplan op maat ontwerpen en de route samen afleggen. Neem met ons contact op via info@powerq.nl of 010 201 9737!

Alles over de “Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst”

Nieuwbericht RTV Oost

Misschien vind je dit interessant

CuraMare

Zorgorganisatie CuraMare is de grootste werkgever én de grootste energieverbruiker van Goeree-Overflakkee.

Spectrum

Het Spectrum Oplevering 2017 Industrie: zorg hetspectrum.nl De bewoners van zorgcentrum Vreedonk krijgen sinds