Sector zorg koploper in energiebesparingsmaatregelen

Onlangs publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving 2016. In dit rapport zijn de ontwikkelingen rondom energiebesparing in de sector gebouwde omgeving in kaart gebracht en vergeleken met eerdere jaren. Een belangrijke ontwikkeling is dat het energieverbruik blijft dalen. Bovendien wordt er flink geïnvesteerd in isolatie- en installatiemaatregelen en maken steeds meer bedrijven gebruik van zonnestroom en warmtepompen.

Dalend energieverbruik

Het finale eindverbruik blijft in alle sectoren al jaren dalen. In 2005 werd er 2036 PJ verbruikt en in 2016 was dit 1835 PJ. Deze daling van 201 PJ staat gelijk aan het energieverbruik van de helft van alle huishoudens in Nederland per jaar.

Niet alle vormen van energieverbruik zijn afgenomen in de dienstensector. Zo blijft het elektriciteitsverbruik elk jaar fluctueren. Door isolatie en efficiëntere cv-installaties is er wel een duidelijke afname te zien in het aardgasverbruik. Een stap in de juiste richting!

De sector industrie is het meest energie-intensief. Deze verbruikte in 2016 maar liefst 30% van het finale energieverbruik. De dienstverlenende sector verbruikte de helft minder aan energie dan de industrie. Deze energie ging voornamelijk op aan ruimteverwarming. Toch is het elektriciteitsverbruik aanzienlijk doordat er veel elektriciteit opging aan ict, koeling, verlichting en productbereiding en -koeling.

Zorgsector

In 2016 zijn er energiebesparingsmaatregelen toegepast bij gemiddeld 15% van de utiliteitsgebouwen. De sector zorg is leider op het gebied van besparingsmaatregelen. In de zorg is het meest geïnvesteerd in isolatie, maar vervanging van glas en cv-ketels volgen deze maatregel op de hielen. 33% in deze sector heeft in 2016 energiebesparingsmaatregelen getroffen. Een mooie prestatie!

Aandeel hernieuwbare energie

In 2016 was 6% van het eindverbruik in Nederland afkomstig uit hernieuwbare energie. Van de hernieuwbare energie bestond 43% uit elektriciteit en 49% uit warmte. In de dienstensector werd er voornamelijk warmte uit de bodem en uit de lucht onttrokken. Een techniek hiervoor die steeds populairder wordt is de warmtepomp. Waar in 2010 nauwelijks gebruik gemaakt werd van deze pomp zijn er in 2016 ongeveer 200.000 utiliteitsgebouwen die dit wel doen. Zonneboilers leveren in verhouding met warmte uit de bodem en lucht nog zeer weinig warmte.

Nog veel ruimte voor zonnepanelen op utiliteitsgebouwen

Op het gebied van hernieuwbare elektriciteit is er nog veel mogelijk. Door slechts 9% van utiliteitsgebouwen werd in 2016 energie opgewekt middels zonnepanelen. Hoewel het percentage laag is, worden zonnepanelen een steeds grotere trend. In vergelijking met 2015 maakten 2% meer utiliteitsgebouwen van zonnepanelen gebruik.

[cta3 target=”_blank” titel=”Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving 2016″ link=”https://www.powerq.nl/wp-content/uploads/2018/03/Monitor-Energiebesparing-Gebouwde-Omgeving-2016.pdf” button=”Download” achtergrond=”#79beda” kleur=”#fff” afbeelding=”https://www.powerq.nl/wp-content/uploads/2018/03/monitor-energiebesparing-gebouwde-omgeving-2016.png”] [/cta3]

Misschien vind je dit interessant

CuraMare

Zorgorganisatie CuraMare is de grootste werkgever én de grootste energieverbruiker van Goeree-Overflakkee.

Spectrum

Het Spectrum Oplevering 2017 Industrie: zorg hetspectrum.nl De bewoners van zorgcentrum Vreedonk krijgen sinds