Energiebelasting, niet het meest spannende onderwerp om over te lezen. Toch is het belangrijk om te weten dat veel organisaties, en met name zorginstellingen, meestal recht hebben op een forse teruggave van energiebelasting en in sommige gevallen jarenlang tonnen te veel hebben afgedragen. Het bijzondere aan energiebelasting is dat de tarieven snel oplopen en waarschijnlijk niemand in uw organisatie weet of u correct aangeslagen wordt.

Wij leggen u graag uit in welke situaties het kan voorkomen dat uw organisatie te veel energiebelasting betaalt en waarom het loont om dit te laten terugvorderen.

Wat is energiebelasting?

De energiebelasting is in 1996 ingevoerd. Het doel van energiebelasting is het stimuleren van efficiënt energiegebruik. Sinds de invoering ervan zijn de tarieven enorm gestegen en in 2013 heeft de energiebelasting er een zusje bij gekregen, de ODE (opslag duurzame energie). De ODE is als extra heffingscomponent aan de klassieke energiebelasting toegevoegd. Deze ODE heffing heeft als doel de productie van duurzame energie te stimuleren. Omdat de energietransitie (en daarmee ook de productie van duurzame energie) echt op gang is gekomen zullen de tarieven naar alle waarschijnlijkheid blijven stijgen.

Betaalt u te veel?

De energiebelasting wordt als een heffing door uw energieleverancier in rekening gebracht. De heffing van energiebelasting is complex waardoor het kan zijn dat u te veel betaalt. De tarieven zijn namelijk gestaffeld. Als u meerdere aansluitingen bij één pand heeft, kan het zijn dat u oneindig in de eerste (duurste) staffel aangeslagen wordt terwijl u recht heeft op een lager tarief.

Het uitrekenen van de verschuldigde energiebelasting en de facturatie ervan is een vol automatisch proces. Exotische databasevelden van de energieleveranciers zijn bepalend voor een correcte heffing. Ook als alle databases netjes kloppen moet u nog steeds blijven opletten. De leverancier zal in eerste instantie de volledige 100% in rekening brengen. Kortingen of te veel betaalde heffingen kunnen uitsluitend achteraf schriftelijk teruggevraagd worden. Als uw organisatie recht heeft op enige vorm van teruggave van energiebelasting dan moet u daar maar net van op de hoogte zijn.

Loopt u belastingvermindering mis?

Er is een belastingvermindering (voorheen heffingskorting energie) van toepassing op panden met een verblijfsfunctie (woning of kantoor). Deze vermindering geldt per aansluiting. Echter, alleen al om het feit dat de energieleverancier gewend is om per aansluiting te factureren, kan het zijn dat u de heffingskorting misloopt als u met een collectieve aansluiting te maken heeft (VVE’s, zorgpanden, etc.)

Heeft u recht op teruggave?

In sommige gevallen kan uw organisatie in aanmerking komen voor teruggave van de energiebelasting. Dit is het geval bij gebruik van warmtekrachtinstallaties of als uw organisatie een ANBI status heeft. Om de teruggaaf te ontvangen betaalt u eerst het volle pond. Daarna dient u achteraf schriftelijk een verzoek in te dienen om de teruggave te ontvangen.

Interessant voor uw organisatie?

De teruggave kan in veel gevallen tot vijf jaar terug met terugwerkende kracht worden teruggehaald. Dit is een complex en tijdrovend proces. Gelukkig hebben we bij PowerQ veel ervaring met het terugvragen van energiebelasting. Wij gaan graag voor uw organisatie na of u recht heeft op teruggave en wat de hoogte van het bedrag is, uiteraard op no cure no pay basis.

Vragen of interesse? Neem dan contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *